W 2021 roku Teatr KTO będzie miał zaszczyt zaprosić Państwa do swoje nowej siedziby na krakowskim Podgórzu przy ul. Jana Zamoyskiego 50.

Nowoczesna przestrzeń kultury powstająca na drodze rewitalizacji dawnego obiektu Kinoteatru Wrzos według koncepcji artysty Aleksandra Janickiego i projektu tego autora oraz architekta Mariusza Twardowskiego z zespołem, będzie spełnieniem wieloletnich marzeń KTO i starań dyrektora Jerzego Zonia – możliwym w realizacji dzięki pomocy Prezydenta Jacka Majchrowskiego i Miasta Krakowa.

Nowy dom Teatru KTO będzie przyjazną dla mieszkańców XIII Dzielnicy wielofunkcyjną przestrzenią, wtopioną w kontekst zieleni Parku Bednarskiego, eksponującą elementy przypominające o historii miejsca.Oś kompozycji stanowi czarny prostopadłościan sali teatralnej. Ciemny kolor elewacji przeniesiony również do wnętrz wyróżnia bryłę jako środek ciężkości funkcjonalnej.
Wokół dominującej bryły skupione są pozostałe mniejsze kubatury, wydzielone dodatkowo przez zastosowanie szkła i jasnego tynku, na które składają się m.in. galeria i pomieszczenia administracyjne.
Podział budynku akcentują zielone stropodachy w formie tarasów oraz wewnętrzny ogród – zielone patio, który dodatkowo rozrzeźbia bryłę obiektu i jego wnętrze, tworząc aurę sprzyjającą kontemplacji sztuki.

Dla kompozycji bazowym założeniem jest przywrócenie elewacji frontowej do pierwotnej formy historycznej – w tym likwidacja zmian i przebudów z lat 70-tych. Wydobyty zostaje kształt ściany szczytowej (z odtworzonym historycznym układem otworów okiennych i stolarki), która została wyeksponowana jako odrębna bryła, oddzielona od pozostałych części kompozycji przeszklonym foyer.
Monochromatyczna ściana, „świadek historii” w tonacjach bieli kontrastuje z nowoczesną, czarną bryłą kubika sali teatralnej.

To symboliczne powiązanie tradycji z nowoczesnością. Zachowane zostaną także tzw. „świadki”, czyli fragmenty starych, oryginalnych ścian budynku. W tym celu zaprojektowano fragmenty przeszklonej posadzki eksponujące wapienną skałę, na której posadowiony jest obiekt.

Wnętrze sali teatralnej ma być minimalistyczne, monochromatyczne, w kolorze czarnym, dając tło dla kreacji teatralnych, koncertów i performance’ów.

Przysłona – otwierany dach z funkcją zdalnego sterowania średnicą otworu w stropie (do 7 m) daje możliwość otwarcia sali na warunki atmosferyczne.
Wpuszczenie „żywiołów” do wnętrza sali to symboliczne nawiązanie do specyfiki KTO – teatru działającego także w otwartej przestrzeni.

Taras z wejściem na 1. piętrze, przechodzi płynnie w zieleń parkową na tyłach obiektu, gdzie w ramach inwestycji przewiduje się stworzenie ogrodów sensorycznych oraz budowę altany, mobilnej sceny z funkcją kina letniego i małej architektury wraz z mobilną widownią. Kompleks ma być zamknięty, od strony Parku Bednarskiego, platformą widokową.

Przenikanie się wnętrza i zewnętrza powoduje, że budynek integruje się z otoczeniem i stanowi strefę tranzytową pomiędzy zwartą zabudową pierzei ulicy Zamoyskiego a zielenią parkową wzgórza Krzemionek.

Teatr KTO realizuje projekt „Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO”.

Program otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w dwóch Osiach:

W ramach projektu przeprowadzona zostanie częściowa rozbiórka obiektu kinoteatru Wrzos, budowa nowej siedziby Teatru KTO oraz rewitalizacja i zagospodarowanie działki za budynkiem, na której powstanie ogród.

Nazwa beneficjenta: Teatr KTO

Tytuł projektu: Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO

Cel projektu: stworzenie nowoczesnej przestrzeni kultury odpowiadającej współczesnym europejskim tendencjom prowadzenia działalności kulturalnej w obszarze sztuk performatywnych oraz w zakresie edukacji kulturowej w zakresie sztuk scenicznych, tańca, sztuk wizualnych poprzez adaptację i modernizację obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO.

Wartość całkowita projektu numer RPMP.06.01.03-12-0385/16 wynosi 14 476 892,14 PLN, wartość dofinansowania 1 612 214,84 PLN

Nazwa beneficjenta: Teatr KTO

Tytuł projektu: Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO

Cel projektu: Poprawa dostępności do oferty edukacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców rewitalizowanego podobszaru Stare Podgórze

Wartość całkowita projektu numer RPMP.11.01.01-12-0568/17 wynosi 7 819 897,27 PLN, wartość dofinansowania 4 772 670,04 PLN

Wrzesień 2018

Pożegnanie starego.
Po decyzji Miasta Krakowa o przekazaniu Teatrowi KTO terenu zajmowanego dotychczas przez Kinoteatr Wrzos pod budowę naszej nowej siedziby, pracownicy teatru odwiedzili opuszczony budynek przy ul. Jana Zamoyskiego 50 w Krakowie i przeprowadzili wizję lokalną. Najbardziej sentymentalne znaki działającego tu niegdyś kinoteatru, m.in. stary projektor, boazeria z okienkiem kasowym, kuta brama – zostały zabezpieczone.

Październik 2018

Teren rozpoczynającej się inwestycji został ogrodzony. W najbliższych miesiącach będą tu trwały trudne prace rozbiórkowe. Zaczynamy pierwszy etap!

Styczeń 2019

Długo marzyliśmy o naszym nowym domu. I choć inwestycja dopiero rusza, już teraz prezentujemy Państwu nasz wyśniony cel. Przed nami ogrom pracy, ale na końcu drogi czeka nas odpoczynek w tym pięknym, pełnym sztuki miejscu.
Z dumą prezentujemy animację filmową naszej nowej siedziby przy ul. Zamoyskiego 50 w Krakowie.
Rendering i wizualizacje: Libitum Design; projekt: Aleksander Janicki, MTWW Architekci, Barbara Leśniak; reżyseria: Aleksander Janicki; postprodukcja i montaż: Tomasz Głodek.

Kwiecień 2019

Za nami trudny etap prac rozbiórkowych na placu budowy. Obecnie trwają tu głównie roboty ziemne, rozbiórka murków oporowych, zagęszczanie nasypów.
Tworzona jest także dokumentacja projektowa tzw. „ruchomego fresku”, wykorzystującego instalacje multimedialne w otoczeniu Teatru wraz z planem rozmieszczenia interaktywnej instalacji artystycznej w przestrzeni ogrodu. Projekt zagospodarowania zieleni, otaczającej przyszła siedzibę Teatru KTO, przewiduje m.in. stworzenie ogrodu sensorycznego oraz budowę altany, elementów małej architektury, demontowalną scenę i widownię. W centralnym miejscu ogrodu stanie platforma widokowa na dzielnicę Podgórze. Projekt charakteryzuje zastosowanie rozwiązań minimalizujących bariery przestrzenne, społeczne i kulturowe, wykorzystując do tego proste rozwiązania sensoryczne, zaczerpnięte z hortiterapii (terapii ogrodniczej).
Autorką projektu jest Joanna Baranek-Stach, wraz z zespołem z pracowni projektowej PRO ARCHIVISION Sp. z o.o.

Lipiec 2019

W ostatnich tygodniach przeprowadziliśmy procedurę przetargową, w ramach której wyłoniony został generalny wykonawca robót budowlanych nowej siedziby Teatru KTO.
27 lipca podpisaliśmy umowę ze zwycięzcą przetargu, stołeczną firmą Moris Polska. W ramach kontraktu wartości 13,84 mln zł zrealizowana będzie budowa teatru o trzech kondygnacjach nadziemnych. Łączna powierzchnia zabudowy wyniesie 597 mkw przy kubaturze 5856 m³. Teatr KTO będzie miał powierzchnię użytkową 842 mkw.
Zachowane do dziś przy ul. Zamoyskiego 50 w Krakowie fragmenty XIX-wiecznego Przytułku Zgromadzenia Św. Wincentego á Paulo posłużą do stworzenia budowli, jakiej pozazdrościć mogłoby każde miasto świata o wielowiekowej tradycji. Obiekt ten w latach 1956-2016 mieścił kinoteatr „Wrzos”. Obecnie za sprawą koncepcji artysty Aleksandra Janickiego oraz projektu pracowni MTWW Architekci miasto zyska kolejny teatr na kulturalnej mapie Krakowa i Województwa Małopolskiego.

Wrzesień 2019

Mijają 42 lata od powstania Teatru KTO. A ta jesień jest dla nas wyjątkowo radosna!
19 września odbyła się inauguracja budowy nowej siedziby Teatru KTO przy ul. Zamoyskiego 50 w Krakowie. Było uroczyście i teatralnie. Symbolicznego „wbicia łopaty” dokonał Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Podkreślał wyjątkową działalność Teatru i jego specyfikę, jakże trafnie używając określenia „teatr na walizkach”.
Teraz wszyscy kierujemy wzrok w przyszłość!

Listopad 2019

Wbicie pierwszej, symbolicznej łopaty za nami. Teraz czas na pierwsze na placu budowy lanie betonu. Dla nas to kolejny krok naprzód, ku realizacji marzeń. Ciekawostka – szacuje się, że na całą budowę nowej siedziby Teatru KTO zużyjemy około …(sprawdzę! J)… tego materiału.

Styczeń-kwiecień 2020

Na terenie budowy trwają intensywne prace ziemne, kanalizacyjne, roboty żelbetowe i konstrukcyjne. Kuta jest skała, na której posadowiony jest teren przy ul. Zamoyskiego. Trwa zabezpieczenie instalacji zewnętrznych. Zaczęły się także roboty fundamentowe, trwają prace nad wykonaniem elementów żelbetowych podziemnych oraz ścian żelbetowych. Powstaje ściana oporowa i schody wewnętrzne.

Maj 2020

Trudna sytuacja epidemiczna, która zatrzymała wszystkie teatry w Polsce i Europie, nie sparaliżowała prac budowlanych i z każdym tygodniem jesteśmy bliżej upragnionego finału.
Przy okazji obchodów Dnia Teatru Publicznego, tak innych niż zawsze, przygotowaliśmy filmową impresję wokół przewodniego hasła #czekamy, w której poza okruchami życia teatralnego, za którym tak bardzo teraz tęsknimy, pokazujemy zaawansowanie i postęp prac na naszym placu budowy

Czerwiec 2020

Na terenie przyszłego ogrodu Teatru KTO trwają prace ziemne i żelbetowe, m.in. wykonanie murków ogrodzeniowych wokół działki oraz montaż konstrukcji pod platformę widokową.

Lipiec 2020

Rozpoczął się skomplikowany proces produkcji otwieranego dachu, który finalnie zwieńczy scenę teatralną w budowanej siedzibie teatru.

Sierpień 2020

Na placu budowy nadal dzieje się bardzo wiele. Trwają roboty fundamentowe do odbudowy ściany frontowej, prace przy instalacji sanitarnej, elektrycznej, oraz mechanicznej wentylacji pomieszczeń. Zakończone zostały roboty żelbetowe i konstrukcyjne części biurowej, obecnie przygotowywanej do tynkowania i wykańczania wnętrz. W powstającej sali teatralnej rozpoczęliśmy prace przygotowawczo-konstrukcyjne do montażu rusztu technologii sceny, a teren wokół budynku jest intensywnie odwadniany.

Wrzesień 2020

Nowa siedziba Teatru KTO wciąż w budowie. Trwa montaż instalacji i budowa wentylacji mechanicznej we wszystkich częściach budynku, zakończyliśmy tynkowanie wnętrz pomieszczeń biurowych oraz na zapleczu sali teatralnej. Na finiszu są także prace nad zabudową zestawu szklanych ścian w foyer i dachu J
Intensywne prace przy ul. Zamoyskiego 50 nie przeszkodziły nam jednak już teraz uczynić powstającą siedzibę teatru miejscem pierwszych działań artystycznych.
26 września, w ramach cyklicznych Podgórskich Dni Otwartych Drzwi, rozświetliliśmy niebo nad ul. Zamoyskiego wizualną instalacją multimedialną. Pnąca się bryła teatru, z towarzyszeniem środków audiowizualnych, muzyki, efektów świetlnych i pirotechnicznych oraz działań teatralnych – zachwyciła! To był spektakl pełny marzeń o rychłym wprowadzeniu się do nowego domu na krakowskim Podgórzu.

Październik 2020

Na ul. Zamoyskiego 50 praca wre. Trwają dalsze roboty żelbetowe i konstrukcyjne, montaż posadzek wewnętrznych, tynkowanie i malowanie ścian, montaż elementów przesłony ruchomej dachu, instalacja elementów windy.
Od strony pierzei ul. Zamoyskiego widać odbudowaną fasadę budynku, przywróconą do swej historycznej formy!

Listopad 2020

Po ponad 14 miesiącach, jakie upłynęły od symbolicznego „wbicia łopaty”, osiągnęliśmy kolejny kamień milowy naszej inwestycji.
27 listopada na dachu budynku przy Zamoyskiego 50 – naszej nowej siedziby – pojawiła się tradycyjna wiecha. Mamy stan surowy zamknięty, a przed nami ostatnia prosta!

Teatr KTO - Instytucja Kultury Miasta Krakowa
fwk
Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Ⓒ 2020 – Teatr KTO

Scroll Up