Teatr KTO online FROM NEOMONACHOMACHIA TO EXODUS

Neomonachomachia, photo Bartek Cieniawa

Due to pandemic restrictions, this year’s World Theatre Day will be celebrated virtually. We invite you to visit Teatr KTO online, where, as part of the Touch the Theatre initiative, we will show a film, From Neomonachomachia to Exodus. The film centres on the freedom of art with the example of the show Neomonomachia, produced by the KTO Theatre and performed in Krakow as part of the Poetry Night on the 3rd of October, 2015. The contemporary vision of Ignacy […]

Teatr KTO online OD NEOMONACHOMACHII DO EXODUSU

Neomonachomachia, fot. Bartek Cieniawa

W związku z ograniczeniami tegoroczny Międzynarodowy Dzień Teatru świętować będziemy wirtualnie. Zapraszamy do Teatru KTO online, gdzie w ramach akcji Dotknij Teatru pokażemy materiał Od Neomonachomachii do Exodusu. Film podejmuje temat wolności sztuki na przykładzie losów spektaklu Neomonachomachia, zrealizowanego przez krakowski Teatr KTO w ramach Nocy Poezji 3 października 2015 roku. Uaktualniona wizja poematu Ignacego Krasickiego znalazła wielu oponentów, którzy w spektaklu dopatrywali się prowokacji szargającej narodowo-chrześcijańskie wartości. […]

Krakow Climate Panel

Krakow Climate Panel

The Krakow Climate Panel is dedicated to climate change and the city’s climate neutrality, seeking answers to the question: How can the City of Krakow and its residents reduce energy consumption and increase the use of renewable energy? A citizen panel is a form of deliberative democracy. It is a way of making important decisions by a randomly selected group of citizens, whose role is to decide on a given issue taking into account the common good. This group should reflect the general population. […]

Krakowski Panel Klimatyczny

Krakowski Panel Klimatyczny

Krakowski Panel Klimatyczny poświęcony jest zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta, a jego celem jest odpowiedź na pytanie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej? Panel obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej. Jest to sposób podejmowania istotnych decyzji przez losowo wyłonioną grupę obywateli, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy biorąc pod uwagę dobro wspólne. Grupa ta ma odzwierciedlać […]

POOR POLES LOOK AT THE GHETTO inaugurating the FOUR SHADES OF THEATRE project

Bohaterów Getta Square, Krakow, photo Bartek Cieniawa

On the 23rd of April, at 8 pm, join us at Bohaterów Getta Square for the performance Poor Poles Look at the Ghetto, directed by Jerzy Zoń. The performance is a theatrical impression recalling the Krakow Jews murdered in the ghetto. The museum exhibit of the Bohaterów Getta Square – the Chairs – in its intact form will serve as a background for the actions of dancers, actors, musicians and extras. The screening inaugurates the Four […]

BIEDNI POLACY PATRZĄ NA GETTO – inauguracja projektu CZTERY ODCIENIE TEATRU

Plac Bohaterów Getta, Krakow, fot. Bartek Cieniawa

23 kwietnia o godz. 20.00 zapraszamy Państwa na Plac Bohaterów Getta, gdzie odbędzie się seans performatywny Biedni Polacy patrzą na getto w reżyserii Jerzego Zonia. Spektakl ma charakter impresji teatralnej przywołującej pamięć pomordowanych w getcie krakowskich Żydów. Eksponaty muzealne Placu Bohaterów Getta – Krzesła – w nienaruszonej formie posłużą za tło działań aktorskich tancerzy, aktorów, statystów i muzyków. Ponad stuosobowa grupa wykonawców w kostiumach z lat czterdziestych pojawi […]

PEREGRINUS. EXHIBITION

PEREGRINUS EXHIBITION 2021, fot. Bartek Cieniawa, Pekin

Niedługo, mamy nadzieję z udziałem Widzów, będziemy świętować początek 7 sezonu tytułu Peregrinus. Od premiery, która miała miejsce na targach EXPO w Mediolanie, minie 19 maja dokładnie 6 lat. Od 2015 do 2020 roku wędrujący spektakl o współczesnym everymanie wg. scenariusza i w reżyserii Jerzego Zonia pokonał niemal 200 tysięcy kilometrów. Można powiedzieć, że pięć razy okrążyliśmy Ziemię. Pierwszy festiwal 2021 roku, na który mieliśmy jechać w kwietniu do Belgii (Ypres) właśnie został zamieniony na edycję online, ale planów […]

PEREGRINUS. EXHIBITION

PEREGRINUS EXHIBITION 2021, photo Bartek Cieniawa, Beijing

Soon, hopefully with the Audience participation, Peregrinus will celebrate the beginning of its 7th season. It has been exactly six years since the show’s premiere at EXPO in Milan, on the 19th of May. From 2015 to 2020, the travelling show about a contemporary everyman based on a script and directed by Jerzy Zon has travelled almost 200,000 kilometres. You could say that we went around the Earth five times. The first festival of 2021, […]

KTO is RECRUITING!

Graphic design Łukasz Maćkowski, photo Bartek Cieniawa

KTO Theatre is looking for a Promotion, PR & Media Relations Specialist to join our team. More details (in Polish) here.  

KTO na Ciebie czeka! REKRUTACJA

Grafika Łukasz Maćkowski, fot. Bartek Cieniawa

Poszukujemy specjalisty ds. promocji, public & media relations do naszego Działu Realizacji i Promocji. Zależy nam na tym, by dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, którzy kochają teatr lub… jeszcze o tym nie wiedzą, ale dzięki przygotowywanym przez Ciebie materiałom oraz bezpośredniemu kontaktowi z Tobą już wkrótce się tego dowiedzą! Zatem… do dzieła! Szczegóły tutaj. Na zgłoszenia czekamy do 2 kwietnia 2021.