Płaczki (Mourners) - Grupa Wokół Centrum (The “Around the Centre” Group), Poland

opis

Żałoba to dziś temat raczej niepopularny. TworzącPłaczki” tancerki Grupy Wokół Centrum chciały zderzyć tradycję ze współczesnością i przyglądnąć się różnym wariantom „przeżywania” i opowiadania o nim. Kreując scenki na przemian poważne, ironiczne, zabawne, smutne, a czasem groteskowe, starają się igrać z wrażliwością widzów, wplątując ich w emocjonalne pułapki. „Płaczki” to interaktywny spektakl, przełamujący bariery sceniczności, budujący intymność w bliskich spotkaniach artystów z widzami.

 

Grupa Wokół Centrum to kolektyw artystyczny działający w Krakowskim Centrum Choreograficznym. Idea powstania Grupy wyrosła z głębokiej potrzeby współpracy z innymi twórcami, zrzeszonymi lub niezależnymi, owocującej bogactwem inspiracji i różnorodnością w budowaniu scenicznego przekazu. Tancerze uczestniczący w działaniach grupy wierzą, że spotkania, a czasem nawet zderzenia odmiennych estetyk ruchowych, czy poglądów na sztukę, budują nową jakość. W swojej pracy czerpią z tego, co prywatne, niesceniczne, parateatralne, a czasem nawet uznane powszechnie za nieprofesjonalne, aby budować kompozycje mentalnie bliższe widzowi. Artyzmu szukają w prostocie, przekazu w cytatach z życia, a smaku i waloru - w ruchu.

08.07 g. 20.00 Rynek A

Czas trwania: 50’

Premiera: 09.2016, Kraków, Poland

Pomysł i choreografia: Agata Moląg

Wykonawcy: Agata Moląg, Monika Świeca, Marta Wołowiec, Anna Chmiel-Kowalska, Kinga Lis, Justyna Wójcik

www.krakowskiecentrumchoreograficzne.pl

 

 

galeria

zobacz całą galerię

kto w internecie