KTO w podróży

Przetarg nieograniczony na usługi hotelowe

 

Przetarg nieograniczony na usługi hotelowe związane z realizacją projektu ULICA 26 Street Art - XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych

Ogłoszenie o zamówieniu BZP 150856 - 2013 (plik .pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik .doc)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2013 godzina 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


kto w internecie