30. ULICA Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych Fahrenheit 451

FAHRENHEIT 451

W dniach od 5 do 9 lipca 2017 r., w Krakowie odbędzie się 30- jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych ULICA.

 

Tematem wiodącym tegorocznej edycji festiwalu 30. ULICA będzie sugestywny obraz życia ludzi, którym zabrania się posiadania i czytania książek. Obraz ten wykreował w swej powieści „Fahrenheit 451” Ray Bradbury. Jednym z najistotniejszych segmentów wielkiego, rozbudowanego w czasie i przestrzeni festiwalu - widowiska, w którym weźmie udział ponad 200 wykonawców, będzie spektakl multimedialny Teatru KTO, w reżyserii Jerzego Zonia, pod tym właśnie tytułem - FAHRENHEIT 451 - inspirowany słynną powieścią Bradbury'ego. FEHRENHEIT 451 – to wizja przerażającego świata przyszłości, w którym dokonuje się ostateczny cywilizacyjny i kulturowy przełom, czy raczej: katastrofa. To świat, w którym zakazana jest wszelka literatura, sztuka, filozofia, wszelkie indywidualne, wolne i wyzwolone myślenie, odczuwanie, poznawanie. Świat, w którym pali się ocalałe jeszcze nieliczne książki, będące realnym i symbolicznym skarbcem ludzkiej wiedzy, mądrości, wolności. To świat „zniewolonych umysłów”, dusz i serc; świat, w którym wszechobecna i wszechpotężna „kultura obrazkowa” – z jej najstraszliwszą bronią: telewizją – wtłacza świadomość pojedynczego człowieka i społeczności całych w schematyczne, odczłowieczone, ułatwione, pozbawione sensu egzystowanie. To świat zwycięskiego i okrzepłego totalitaryzmu, w którym niepotrzebny jest już nawet jawny terror, zastępuje go straszliwsza jeszcze i groźniejsza medialna manipulacja świadomością, wyobraźnią, emocjami.

Wszystkie przedstawienia zaproszone do tegorocznej edycji festiwalu będą mocnym, wyrazistym ostrzeżeniem przed takim światem, taką, zagrażającą nam cywilizacją. Spektakl Teatru KTO stanie się ostrzeżeniem tym mocniejszym, tym sugestywniejszym – że, po prostu, bogatymi teatralnymi środkami pokazującym nam tę rzeczywistość, kreującym na naszych oczach ten świat, w którego centrum możemy się - uczestnicząc w spektaklu – znaleźć, odczuć go, pojąć. Spektakl ma być ostrzeżeniem i jednocześnie obroną tego, co w ludzkiej tradycji najistotniejsze i najpiękniejsze: swobodnego myślenia, odczuwania i rozumienia, ludzkiej mądrości i wiedzy, prawdziwie człowieczego losu i przeznaczenia. Zadaniem teatru jest bronić wszystkich tych wartości i takie też zadanie zostanie postawione przed wszystkimi uczestnikami - grupami teatralnymi, które wezmą udział w trzydziestej edycji festiwalu ULICA.

Podczas czterech dni Festiwalu wystąpi około 150 artystów, odbędzie się około 80 wydarzeń artystycznych. Pokazy kierowane będą zarówno do widzów dorosłych jak i do najmłodszej widowni. Z teatrów polskich zobaczymy m.in. Teatr Ósmego Dnia, Teatr KTO, Teatr Wybrzeże, Teatr Biuro Podróży, Teatr Pinezka, Teatr Wagabunda, a także znakomite grupy taneczne: Krakowski Teatr Tańca, Grupa Wokół Centrum. Z Teatrów z zagranicy do udziału w festiwalu zostali zaproszeni m. in.: Xarxa, Kamchatka, Periplum, Kitchen Theatre, Delreves, Danile Burley, Frutillas Con Creme. Festiwal rozpocznie się ogromną paradą na Rynku Głównym w której udział wezmą zespoły z Niemiec, Francji i Polski.

W ramach Festiwalu odbędzie się wiele wydarzeń towarzyszących, m. in. wystawa fotografii ze spektakli Międzynarodowego Festiwalu ULICA z lat poprzednich, projekcje filmowe dotyczące historii sztuki ulicy, zabawy interaktywne dla dzieci i młodzieży, happeningi oraz warsztaty.

 

 

Projekt pn. „30. ULICA - Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych – Farenheit 451”, o numerze RPMP.06.01.02-12-0418/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2 Organizacja Wydarzeń Kulturalnych, Typ projektu A. organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych, interdyscyplinarnych, współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

galeria

zobacz całą galerię

kto w internecie