KTO w podróży

Lear, k***a! - Teatr A Part (Katowice)

opis


→ 5 lipca / 23.00 Rynek Główny od strony Ratusza

 

"Człowiek właściwy niczem więcej nie jest, jak takiem biednem, nagiem, dwunożnem zwierzęciem".
Król Lear, Akt 3, Scena IV

Przedstawienie plenerowe Lear, k***a! to drugi spektakl Teatru A Part (obok przedstawienia scenicznego Nic. Szkice do Króla Leara z 2017 roku) nawiązujący do motywów i wątków zawartych w Królu Learze Williama Szekspira. Oba spektakle stanowią swoisty "learowski" dyptyk. Obok dramatu Szekspira inspiracją do powstania spektaklu była powieść Jesień patriarchy Gabriela Garcii Marqueza.
O ile w Nic. Szkice do Króla Leara oś tematyczną stanowiły intymne motywy trudnych relacji córek i ich ojców oraz piekło przemijania, starości i niedołężności, o tyle w Lear, k***a! centralnym tematem jest starczy despotyzm, dążenie do władzy absolutnej, zatrata w konflikcie i wojnie i entropia - towarzyszący temu rozpad, erozja struktur społecznych i moralnych.
Widowisko Lear, k***a! jest kolażem obrazów scenicznych, posiadającym wszystkie cechy stylu, charakterystyczne dla poprzednich przedstawień plenerowych Teatru A Part, takich jak Femina, El Niño. Miłość w czasach niepokoju i Faust. Na jego stronę wizualną składają się wysokie metalowe konstrukcje, ruchome podesty, szczudła, żywioły ognia i wody i ekspresyjne aktorstwo.

Czas trwania: 50'
Premiera: Katowice 2019

Scenariusz, reżyseria: Marcin Herich
Kostiumy: Natalia Kruszyna
Światło: Maciej Dziaczko
Produkcja: Cezary Kruszyna, Marlena Niestrój
Występują: Alina Bachara, Natalia Kruszyna, Monika Wachowicz, Kamil Ciesielski, Daniel Dyniszuk, Maciej Dziaczko, Dawid Kozak, Cezary Kruszyna, Grzegorz Król, Marek Radwan

---

Teatr A Part jest teatrem autorskim reżysera Marcina Hericha, założonym w 2004 roku w Katowicach. A Part to niezależny projekt artystyczny i skupiona wokół Hericha grupa teatralna, realizująca autorskie przedstawienia sceniczne, działania site specific oraz widowiska plenerowe. Teatr A Part jest teatrem ciała, ruchu, formy i narracji wizualnej. W obszarze sensów spektakle A Partu sięgają w głąb ludzkich instynktów i tajemnic egzystencji, emocji i imponderabiliów.
Spektakle teatru, prezentowane na scenach gościnnych, w przestrzeniach plenerowych i nieteatralnych, w kraju i za granicą, zostały pokazane dotąd w 28 krajach na 5 kontynentach (Białoruś, Brazylia, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Dominikana, Egipt, Francja, Hiszpania, Holandia, Iran, Irlandia, Izrael, Korea Południowa, Litwa, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).
Teatr A Part jest producentem i organizatorem odbywającego się od 1994 roku w Katowicach cyklicznego Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych A Part (wcześniej: Międzynarodowy Festiwal Teatrów A Part), którego Herich jest współpomysłodawcą i dyrektorem artystycznym od początku istnienia imprezy.
http://apart.art.pl/pl/

 

galeria

zobacz całą galerię

kto w internecie