KTO w podróży

Giganci - Teatr "A" (Gliwice)

opis


A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
Wtedy Bóg rzekł: "Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat". A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.(Rdz 6,1-4)

Giganci to duże, spektakularne przedsięwzięcie – sięgające do "klasycznych" środków wyrazu, charakterystycznych dla teatru open-air (monumentalne formy scenograficzne, techniki fire-show, techniki akrobatyczne, układy choreograficzne, sugestywna muzyka, efekty wizualne, reżyseria świateł, projekcje multimedialne, monumentalne marionety wyobrażające Gigantów). Aktorzy posługują się elementami akrobacji i techniką tańca. 
Widowisko wspiera poetycki komentarz wyśpiewany przez aktorkę-wokalistkę widoczną na projekcjach (w tej roli Katarzyna Groniec). Sięga on do strof z Księgi Izajasza, kładąc akcent na uniwersalny wydźwięk Gigantów, jako dzieła opisującego ludzką kondycję.

premiera 2012
czas trwania 55 minut

Trailer spektaklu

---

Teatr "A" jest offowym, autorskim teatrem religijnym. Działając od 1996 roku ma aktualnie w swoim repertuarze kilkanaście autorskich spektakli.
Zespół stara się łączyć popularny język teatru muzycznego z doświadczeniami europejskiej awangardy teatralnej. Sięga do tradycji polskiej kultury, łączy teksty autorskie z biblijnymi i staropolskimi. Czerpie też obficie z dorobku literackiego innych kultur i inspiruje się europejskim folklorem.

Strona internetowa teatru
Fanpage teatru

 

krytyka

zzabrza.blogspot.com:
Wspaniała parafraza naszej codzienności i nie tylko - to znalazłem w tym przedstawieniu. Zagubione ideały, zdegenerowany przez człowieka świat, gdzie ów człowiek chce stać się bogiem - gdzie każdy z nas żyje i nieświadom włącza się do tego owczego pędu. A później zrzekamy się tego ciężko wypracowanego bóstwa i ślepo wierni swym dziełom hołdujemy im. Zapominamy o istocie naszego człowieczeństwa, boimy się pamiętać o swojej małości wobec jedynego, prawdziwego i wszechmocnego Boga, który ostatecznie rozliczy nas z wszystkiego w dniu sądu ostatecznego...
I nie powiem, był to jeden z trudniejszych dla mnie spektakli, ale wart obejrzenia, wart wzbudzonych przemyśleń, wart ponownego wybrania się...

 

realizacja

scenariusz i reżyseria: Marek Stecko
muzyka: Jarosław Gawlik
choreografia: Henryk Konwiński
scenografia w wykonaniu Teatru "A": Marek Stecko
kostiumy: Marek Stecko
projekcje multimedialne: Mariusz Kozubek

występują: Angelika Chirowska, Magdalena Cios, Sylwia Kubacka-Werner, (Małgorzata Grund), Grażyna Styś, Leszek Styś, Jacek Szwesta, Maciej Trąbka
pieśni śpiewane w projekcjach multimedialnych: Katarzyna Groniec

 

Festiwal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

galeria

zobacz całą galerię

kto w internecie