W 2021 roku Teatr KTO będzie miał zaszczyt zaprosić Państwa do swoje nowej siedziby na krakowskim Podgórzu przy ul. Jana Zamoyskiego 50.

Nowoczesna przestrzeń kultury powstająca na drodze rewitalizacji dawnego obiektu Kinoteatru Wrzos według koncepcji artysty Aleksandra Janickiego i projektu tego autora oraz architekta Mariusza Twardowskiego z zespołem, będzie spełnieniem wieloletnich marzeń KTO i starań dyrektora Jerzego Zonia – możliwym w realizacji dzięki pomocy Prezydenta Jacka Majchrowskiego i Miasta Krakowa.

Nowy dom Teatru KTO będzie przyjazną dla mieszkańców XIII Dzielnicy wielofunkcyjną przestrzenią, wtopioną w kontekst zieleni Parku Bednarskiego, eksponującą elementy przypominające o historii miejsca.Oś kompozycji stanowi czarny prostopadłościan sali teatralnej. Ciemny kolor elewacji przeniesiony również do wnętrz wyróżnia bryłę jako środek ciężkości funkcjonalnej.
Wokół dominującej bryły skupione są pozostałe mniejsze kubatury, wydzielone dodatkowo przez zastosowanie szkła i jasnego tynku, na które składają się m.in. galeria i pomieszczenia administracyjne.
Podział budynku akcentują zielone stropodachy w formie tarasów oraz wewnętrzny ogród – zielone patio, który dodatkowo rozrzeźbia bryłę obiektu i jego wnętrze, tworząc aurę sprzyjającą kontemplacji sztuki.

Dla kompozycji bazowym założeniem jest przywrócenie elewacji frontowej do pierwotnej formy historycznej – w tym likwidacja zmian i przebudów z lat 70-tych. Wydobyty zostaje kształt ściany szczytowej (z odtworzonym historycznym układem otworów okiennych i stolarki), która została wyeksponowana jako odrębna bryła, oddzielona od pozostałych części kompozycji przeszklonym foyer.
Monochromatyczna ściana, „świadek historii” w tonacjach bieli kontrastuje z nowoczesną, czarną bryłą kubika sali teatralnej.

To symboliczne powiązanie tradycji z nowoczesnością. Zachowane zostaną także tzw. „świadki”, czyli fragmenty starych, oryginalnych ścian budynku. W tym celu zaprojektowano fragmenty przeszklonej posadzki eksponujące wapienną skałę, na której posadowiony jest obiekt.

Wnętrze sali teatralnej ma być minimalistyczne, monochromatyczne, w kolorze czarnym, dając tło dla kreacji teatralnych, koncertów i performance’ów.

Przysłona – otwierany dach z funkcją zdalnego sterowania średnicą otworu w stropie (do 7 m) daje możliwość otwarcia sali na warunki atmosferyczne.
Wpuszczenie „żywiołów” do wnętrza sali to symboliczne nawiązanie do specyfiki KTO – teatru działającego także w otwartej przestrzeni.

Taras z wejściem na 1. piętrze, przechodzi płynnie w zieleń parkową na tyłach obiektu, gdzie w ramach inwestycji przewiduje się stworzenie ogrodów sensorycznych oraz budowę altany, mobilnej sceny z funkcją kina letniego i małej architektury wraz z mobilną widownią. Kompleks ma być zamknięty, od strony Parku Bednarskiego, platformą widokową.

Przenikanie się wnętrza i zewnętrza powoduje, że budynek integruje się z otoczeniem i stanowi strefę tranzytową pomiędzy zwartą zabudową pierzei ulicy Zamoyskiego a zielenią parkową wzgórza Krzemionek.

 

Nowa siedziba Teatru KTO. Laterna magica. Tekst: Marta A. Urbańska, dr inż. arch. IARP SARP, prof. PK

 

Siedziba Teatru KTO została dostrzeżona w ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach architektonicznych:

  1. Tytuł Modernizacja Roku 2021 w kategorii Pamięć miejsc historycznych w konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w.
  2. II miejsce w kategorii Architektura użyteczności publicznej w 11. edycji konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.  
  3. Nominacja w XXVI edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze” na najlepszą realizację architektoniczną z użyciem technologii żelbetowej wykonaną i przekazaną do użytku do końca 2021 r. przyznana przez STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH 

Teatr KTO realizuje projekt „Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO”.

Program otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w dwóch Osiach:

W ramach projektu przeprowadzona zostanie częściowa rozbiórka obiektu kinoteatru Wrzos, budowa nowej siedziby Teatru KTO oraz rewitalizacja i zagospodarowanie działki za budynkiem, na której powstanie ogród.

Nazwa beneficjenta: Teatr KTO

Tytuł projektu: Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO

Cel projektu: stworzenie nowoczesnej przestrzeni kultury odpowiadającej współczesnym europejskim tendencjom prowadzenia działalności kulturalnej w obszarze sztuk performatywnych oraz w zakresie edukacji kulturowej w zakresie sztuk scenicznych, tańca, sztuk wizualnych poprzez adaptację i modernizację obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO.

Wartość całkowita projektu numer RPMP.06.01.03-12-0385/16 wynosi 14 476 892,14 PLN, wartość dofinansowania 1 612 214,84 PLN

Nazwa beneficjenta: Teatr KTO

Tytuł projektu: Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO

Cel projektu: Poprawa dostępności do oferty edukacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców rewitalizowanego podobszaru Stare Podgórze

Wartość całkowita projektu numer RPMP.11.01.01-12-0568/17 wynosi 7 819 897,27 PLN, wartość dofinansowania 4 772 670,04 PLN

Zapisz się do newslettera Teatru

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Teatru KTO drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji marketingowych w formie NEWSLETTER, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. celu. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, a szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityka prywatności.

Skip to content