Kreatywy. Centrum Kreatywności – pierwsze takie miejsce w Polsce dla g/Głuchych

Udostępnij:

Zapraszamy na SPOTKANIE OTWARTE w Teatrze KTO – wstęp wolny
7 listopada o godz. 17.00

29 listopada o godz. 17.00

20 grudnia o godz. 17.00

 

„Kreatywy.Centrum Kreatywności”, to pierwsza w Polsce przestrzeń rozwoju kreatywności dla osób g/Głuchych i słyszących, prowadzona przez g/Głuchych i słyszących twórców. Jej celem jest rozwój twórczego myślenia, mówienia o sztuce i bycia w sztuce, jak również przekraczanie barier, wytworzonych przez otaczającą nas rzeczywistość.

 W ramach „Kreatywy.Centrum Kreatywności” będzie realizowana innowacyjna metoda rozwoju kreatywności osób słyszących i niesłyszących. Celem jest połączenie dwóch światów – osób słyszących i niesłyszących, dla których sztuka ma być płaszczyzną do dialogu, przełamywania barier i wspólnego tworzenia. To przestrzeń wolna od wszelkich ograniczeń, która możliwa jest do uzyskania dzięki sztuce. Na każdym spotkaniu będzie obecny tłumacz języka migowego.

Udział w różnorodnych zajęciach artystycznych pomoże zrozumieć i rozwinąć m.in. techniki aktorskie, taneczne oraz muzyczne. Przez trzy miesiące wybrana, stała grupa spotykać się będzie raz w tygodniu podczas trzygodzinnych warsztatów. Umiejętność kreatywnego myślenia pomogą rozwinąć zajęcia teoretyczno-kreatywne, teatralno-ruchowe oraz muzyczno-improwizacyjne. Bezpośredni kontakt i wspólne działanie, to klucz do poznawania, odkrywania i doświadczania nowych obszarów kultury i sztuki, jak również do poznawania samych siebie.

Warsztaty teoretyczno – kreatywne będą otwarte dla większej grupy osób, każdy chętny będzie mógł wziąć w nich udział. Wstęp będzie bezpłatny, aby nie tworzyć wykluczeni finansowych.

Każdy z sześciu tematów oscylował będzie wokół „JA”, ujętego w różnych kontekstach. Uczestnicy zastanowią się nad znaczeniem tego słowa, jego zastosowaniem, a także czynnikami, które wpływają na jego różnorodne definiowanie. Dany temat zgłębiany będzie na każdego rodzaju warsztatach. Inspirację do rozmów, działania i tworzenia stanowić będzie m.in. film, muzyka, obraz, teatr, taniec, czy postać twórcy, aby impuls mógł rezonować we wszelkich obszarach sztuki.

Jest to pierwsze działanie w ramach „Kreatywy. Centrum Kreatywności”, które w dalszej perspektywie – dzięki zdobytemu podczas tych trzech miesięcy doświadczeniu – pozwoli nam przekształcić je w działania stałe. W kolejnym roku zostanie zebrana nowa grupa uczestników, która rozwijać będzie swoją kreatywność. Podstawą kreacji jest wolność oraz brak presji, dlatego na każdych zajęciach będziemy pobudzać do myślenia, tworzenia i wyrażania, rezygnując z dążenia do stworzenia efektownego pokazu zakańczającego trzymiesięczne spotkanie, który stanowiłby swoistą ramę.

Zapraszamy do udziału osoby G/głuche oraz słyszące.
Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo TUTAJ

Warsztaty “Kreatywy. Centrum Kreatywności” realizowane są w ramach projektu „Cztery odcienie teatru”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021, Program Kultura, Działanie 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki.

 
Osoby prowadzące warsztaty teoretyczno-kreatywne.

Wierzą, że wolność w myśleniu sprzyja kreatywności, a ta często prowadzi do przełamywania barier, które mogły zrodzić się w trakcie edukacji szkolnej. W ramach Centrum Kreatywności chcą współtworzyć bezpieczną przestrzeń dla każdej osoby uczestniczącej w zajęciach i wskazywać kierunki, którymi warto się zainteresować, nie narzucając konkretnych dróg dotarcia do celu. Jako twórcy i edukatorzy doświadczeni na wielu polach związanych z teatrem, kulturą i dialogiem, zamierzają wykorzystać swoje szerokie kompetencje, by łączyć, pomagać odkrywać nieznane oraz uwierzyć, że zdolność do tworzenia jest w każdym i w każdej z nas, szczególnie, gdy — mimo pozornych przeszkód — spotykamy drugą osobę.

Justyna Arabska
Justyna Arabska kulturoznawca, teatrolog, dramaturg, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ. Absolwentka programu prowadzonego przez Instytut im. J. Grotowskiego we Wrocławiu i dotyczącego tworzenia teatru dokumentalnego — Teatr na faktach. Na co dzień pracuje w Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC Krakow). Współpracowała z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako asystentka kierownika literackiego. Członkini i edukatorka Fundacji Mifgash, w której zajmuje się edukacją dotyczącą kultury żydowskiej i działaniami antydyskryminacyjnymi. Od trzech lat prowadzi zajęcia dotyczące działań instytucji kultury dla studentów Wydziału Polonistki UJ. Współpracowała z grupami wykluczonymi bądź wykluczanymi społecznie — z Romami, grupami uchodźców oraz osobami w kryzysie bezdomności.

Jakub Studziński
Absolwent studiów licencjackich ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów podyplomowych z muzeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada uprawnienia surdopedagogiczne. Obecnie kontynuuje studia magisterskie z historii ze specjalizacją nauczycielską na UJ, z filologii Polskiego Języka Migowego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest osobą g/Głuchą, pochodzi z rodziny Głuchej. Od kilku lat jest lektorem i tłumaczem PJM – specjalizuje się w tłumaczeniach w obszarze nauk humanistycznych oraz artystycznych. Jest również przewodnikiem po krakowskich instytucjach kultury m.in. Cricotece, Teatrze im. J. Słowackiego, Muzeum Krakowa, MIK-u i Muzeum Etnograficznego. Współpracuje z instytucjami jako tłumacz PJM: z Muzeum Domu Rodzinnego JPII, Nadwiślańskim Parkiem Etnograficznym, Instytutem Dialogu Międzykulturowego JPII, Spółdzielnią Ogniwo. Pracuje w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami na Uniwersytecie JPII w Krakowie. W latach 2019-2021 współpracował z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Kultura Wrażliwa” jako ekspert ds. dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnością słuchu na terenie województwa małopolskiego. Od października 2020 roku został powołany przez rektora w skład Rady ds. Dostępności i Zrównoważonego Rozwoju UJ. Współpracuje z Fundacją „Między Uszami” przy dużych projektach w PJM takich jak np. „Bohater w czasach upadku – Tadeusz Kościuszko i rozbiory” czy „Leksykon malarzy polskich XIX i XX wieku”. W swoim dorobku ma również doświadczenia w przeprowadzeniu warsztatów dla głuchych uczestników np. „da Vinci w Muzeum Narodowym” (organizator: Fundacja Między Uszami), dla słyszących uczestników w ramach współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury na temat osób głuchych czy dla tłumaczy i przyszłych tłumaczy PJM. Od 2021 roku współpracuje z fundacją Migawka i z fundacją Siódmy Zmysł w ramach projektu „Udostępnij się” jako jeden z kilku ambasadorów dostępności.

Osoby prowadzące warsztaty teatralno-ruchowe.

W ramach Centrum Kreatywności chciałyby wraz ze słyszącymi i niesłyszącymi uczestnikami badać możliwości pozawerbalnej komunikacji w przestrzeni teatru. W kreacji wykorzystywać ciało, jako nośnik emocji i ekspresji pozwalający na podążanie za intuicją. Dialogować poprzez ruch i kreować poza schematami. Chcą, aby język migowy był punktem wyjścia w poszukiwaniu komunikacji i budowaniu relacji w grupie, a także aby był nowym środkiem ekspresji teatralnej, pozwalającej na improwizację poza słowem werbalnym.


Dominika Feiglewicz
Absolwentka aktorstwa dramatycznego na Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Aktorka i koordynatorka dostępności w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie oraz założycielka i prezeska Fundacji Migawka, działającej na rzecz włączania osób niesłyszących i niedosłyszących do aktywnego tworzenia sztuki. Jedna z liderek „Sieci Liderek i Liderów Dostępności 2020”. Posługuje się Polskim Językiem Migowym i bada jego możliwości w przestrzeni teatru.

Zdobywczyni nagrody Tukana Dziennikarzy na 41. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu za „konsekwencję w poszukiwaniach artystycznych, w których język migowy zamienia się w gest performatywny i staje się pełnoprawną formą wyrazu, istniejącą na scenie równolegle ze śpiewem Natalii Orkisz, za pokazanie, że można śpiewać, nie wydając z siebie głosu” oraz nagrody Specjalnej Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za najlepsze wykonanie polskiej piosenki na 41. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.

W 2018 zdobyła Stypendium Twórcze Miasta Krakowa. Zagrała m.in.: główną rolę w dyplomie “Księżniczka na opak wywrócona” w reżyserii Remigiusza Brzyka, za którą otrzymała nominację do “Studenckiej Nagrody Teatralnej Chodźże do Teatru!” w kategorii Najlepsza aktorka młodego pokolenia; w dyplomie “Wspomnienia polskie” w reżyserii Mikołaja Grabowskiego; w instalacji artystyczno – performatywnej z Krzysztofem Globiszem “Pokój Tranströmera” w reżyserii Tomasza Cyza podczas 2. Dni Tranströmerowskich w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka.
Zagrała w spektaklu „Debil” w reż. Piotra Ratajczaka w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie jako Królik. Wystąpiła w filmie „Prawdziwe życie aniołów” Artura Więcka „Barona” jako studentka Krzysztofa Globisza. Podczas koncertu „Speechless” Nameny Lali, wykonała aktorską interpretację piosenek w polskim języku migowym (PJM).
Wyreżyserowała w Cricotece spektakl “Wojna w niebie” z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi, który otrzymał główną nagrodę w konkursie na najlepszy spektakl niezależny w 2019 roku “The Best Off”. Zrealizowała spektakl z osobami bezdomnymi “DAJ SIĘ POZNAĆ z Twojej najpiękniejszej strony” podczas Światowego Dnia Ubogich w Krakowie. Pomysłodawczyni i prowadząca warsztaty teatralne dla osób niesłyszących i słyszących „W poszukiwaniu języka” w Starym Teatrze w Krakowie. Prowadziła warsztaty teatralne dla osób niesłyszących, słyszących oraz z afazją w Krakowie i Katowicach.
W 2019 roku uczestniczyła w laboratorium „Taniec i niepełnosprawność- przekraczanie granic” w Bytomiu, w ramach projektu „Europe Beyond Access”. Uczestniczka laboratorium Dance Air podczas międzynarodowej współpracy w ramach projektu Europe Beyond Access „Teatr-Taniec-Niepełnosprawność” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, British Council i Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego pod okiem choreografa Marc’a Brew w Holandii. W 2021r. uczestniczyła w Laboratorium tańca „Taniec i Niepełnosprawność- przekraczanie granic” orgaznizowanych przez Instytut Muzyki i Tańca w Teatrze Rozbark w Bytomiu i w Warszawie – pod okiem Iwony Olszowskiej oraz Kate Marsh.

Patrycja Jarosińska
Ukończyła studia pedagogiczne na kierunku opiekuńczo-wychowawczym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Surdopedagogiki z terapią pedagogiczną na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pracuje jako nauczyciel – wychowawca w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie. Dodatkowo prowadzi zajęcia taneczne dla osób z wadą słuchu.

W 2010 roku otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki podczas VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. W 2015 roku występowała w spektaklu „PARALIPOMENA – DOKĄD ZAPROWADZI NAS MAŁY KSIĄŻĘ?” w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. W czerwcu 2018 roku zagrała w spektaklu „Wojna w niebie” w Cricotece w Krakowie, który otrzymał główną nagrodę w konkursie na najlepszy spektakl niezależny w 2019 roku “The Best Off”. Od 2019 roku członkini Fundacji Migawka w Krakowie – aktorka niedosłysząca, działająca na rzecz włączania osób niesłyszących do działań w sztuce, współtworząca warsztaty teatralne dla „słyszaków” oraz inne wydarzenia. W kwietniu 2019 roku wyreżyserowała spektakl „Zasobnik” z osobami niesłyszącymi z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie, który zajął I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie.

W 2019 roku uczestniczyła w laboratorium „Taniec i niepełnosprawność- przekraczanie granic” w Bytomiu, w ramach projektu „Europe Beyond Access”. Uczestniczka laboratorium Dance Air podczas międzynarodowej współpracy w ramach projektu Europe Beyond Access „Teatr-Taniec-Niepełnosprawność” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, British Council i Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego pod okiem choreografa Marc’a Brew w Holandii. W 2021r. ukończyła Kurs (3-miesięczny) Tańca Współczesnego i Kompozycji Ruchu w Krakowie pod okiem tancerki Alicji Miszczor. Razem z aktorką Dominiką Feiglewicz prowadziła warsztaty teatralno – taneczne „ORFEO” w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.

W 2021r. uczestniczyła w Laboratorium tańca „Taniec i Niepełnosprawność- przekraczanie granic” orgaznizowanych przez Instytut Muzyki i Tańca w Teatrze Rozbark w Bytomiu – pod okiem Iwony Olszowskiej.

Brała udział w kampanii społecznej „Głuchy nie znaczy głupi” w Teatrze im. J. Słowackiego razem z aktorem Andrzejem Grabowskim oraz aktorką Lidią Bogaczówną.

Osoby prowadzące warsztaty muzyczno-improwizacyjne:

W ramach Centrum Kreatywności jej nadrzędnym celem jest rozwój ekspresji twórczej z nastawieniem na muzykę improwizowaną. Chciałaby propagować wiedzę i działania dążące do opracowywania własnych treści, swobodnej ich interpretacji muzycznej i ruchowej oraz nauczyć wszystkich trochę „schodzić z tonu” w kontekście tego co dajemy od siebie 😉 Bo nie musimy być wcale perfekcyjni, a ważniejsze byśmy byli otwarci na to co nas otacza oraz na samych siebie.

Joanna Nawojska
Autorka słów oraz muzyki, pianistka, wokalistka, aranżer. Laureatka Ogólnopolskich Festiwali zarówno jako autorka, jak i interpretatorka. Szukająca, i z radością błądząca, gdzieś pomiędzy muzyką klasyczną, alternatywą a indie popem i folkiem, samozwańczo nazywają się częścią eclectic soundu. W 2019 roku wystartowała z debiutancką, samodzielnie wydaną EP „Kwiaty do domu”.  Absolwentka Szkoły Muzycznej na Fortepianie oraz Rytmice, Surdopedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Jedna z organizatorów krakowskiej cyklicznej przestrzeni muzyczno-literackiej ” :Dwukropek”, mającej na celu rozwój młodych twórców piosenki oraz integracje środowiska artystycznego. Pomysłodawczyni i reżyserka koncertu „Lema Pamięci” organizowanego w ramach Roku Lema.

Tłumacz języka migowego:

W ramach Centrum Kreatywności chciałaby, aby jej ręce były pomostem komunikacyjnym pomiędzy dwoma światami, tak aby uczestnicy mogli kreatywnie spojrzeć na otaczającą rzeczywistość.

Agnieszka Madejczyk
Na co dzień surdopedagog i logopeda w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie, gdzie od 15 lat wychowuje i jestem wychowywana przez swoich podopiecznych. Absolwentka Studiów Podyplomowych Polskiego Języka Migowego w Warszawie o specjalności translatorskiej, z kilkuletnim doświadczeniem w tłumaczeniu akademickim na krakowskich uczelniach. Współpracowałam jako tłumacz przy realizacji kilku projektów z Krakowską Fundacją im. Marka Mazurka “Między Uszami” oraz Fundacją Jaśka Meli “Poza Horyzonty”. Autorka przekładu na PJM sztuki “Wojna w niebie”, kolęd i pastorałek zespołu Trzecia Godzina Dnia. Współpracowała także z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy wybranych sztukach teatralnych. Prywatnie żona i mama zafascynowana metodą komunikacji NVC, tangiem i górami.

 

[FM_form id="1"]
Skip to content