Projekt Cztery odcienie teatru ma za zadanie poszerzyć i wzmocnić ofertę kulturalną Teatru KTO, który w 2021 roku wprowadzi się do nowej siedziby. Nowy budynek otwiera szerokie możliwości stworzenia nowoczesnej przestrzeni kultury, odpowiadającej współczesnym europejskim trendom prowadzenia działalności kulturalnej w obszarze sztuk performatywnych oraz edukacji artystycznej.

W ramach projektu Cztery odcienie teatru przygotujemy cztery przeplatające się cykle oscylujące wokół różnych form teatralnych i poruszające cztery tematy związane z kondycją i problemami współczesnego świata:

  • teatr korzeni – folklor, etno,
  • teatr pozawerbalny – integracja z osobami z niepełnosprawnościami,
  • performance – ciało i ekologia,
  • teatr otwarty – nowe technologie, nowe media.

Inauguracją projektu będzie spektakl plenerowy na krakowskim Placu Bohaterów Getta (cykl: nowe media) według scenariusza i w reżyserii Jerzego Zonia.

W ramach projektu zrealizujemy i zaprezentujemy spektakle polskie i z zagranicy oscylujące wokół czterech wiodących form teatralnych oraz towarzyszące im warsztaty artystyczne.

W ramach partnerstwa z norweską instytucją Newschool stworzymy innowacyjne sylabusy warsztatów opierające się na metodologii edukacji nieformalnej, której głównym założeniem jest „edutainment” – nauka poprzez rozrywkę. Chcemy połączyć umiejętności instruktorów posiadających niezbędną wiedzę do przekazywania treści merytorycznych z pomysłami i narzędziami jakie stosują edukatorzy Newschool. W tym celu, zrealizowane zostaną seminaria, podczas których edukatorzy Newschool wraz z naszymi instruktorami przygotują szczegółowe konspekty warsztatów.

W ramach projektu podejmiemy także próbę wyjścia z przygotowanymi warsztatami poza przestrzeń i siedzibę Teatru. W związku z naszym statusem Teatru w drodze, przeprowadzimy działania poza Krakowem – zaprezentujemy spektakle teatralne wraz z warsztatami, nawiązującymi do dwóch przygotowanych przez nas cyklów: teatr korzeni i teatr pozawerbalny, w miejscowościach z ograniczonym dostępem do oferty kulturalnej. Chcemy przybliżyć ich mieszkańcom różnorodność kulturową i możliwości wspólnych działań.

Rezultatem projektu ma być rozbudowana, cykliczna oferta edukacyjno-artystyczna Teatru KTO wspomagająca rewitalizację obszaru Starego Podgórza oraz podnosząca kulturalny potencjał Krakowa i obszarów objętych projektem.

Głównym polem działania norweskiej instytucji Newschool jest wdrażanie nowoczesnego podejścia do edukacji, która powinna angażować, podejmować ryzyko i być kreatywna. Swoje ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz w szkoleniach i rozwoju w organizacjach koncentruje się teraz na jednej rzeczy – wprowadzaniu innowacji w edukacji. Projektowanie uczenia się jest złożonym zadaniem, dlatego Newschool działa w przestrzeni pomiędzy edukacją, badaniami i biznesem. Łączy kropki, aby jak najlepiej wykorzystać dwa światy – badania i biznes, czy to organizując wydarzenia dla klastra Edtech w Oslo, czy pisząc artykuły popularnonaukowe dla Uniwersytetu w Bergen.

Instytucja Newschool uczestniczyła dotychczas w następujących projektach:

  • DTIPS w ramach Erasmus+, we współpracy z kilkoma partnerami z całej Europy, w tym Teach the Future (Holandia), Forum Economy Knowledge (Litwa), Universitat Pompeu Fabra (Hiszpania) i Scenics Design Strategic (Belgia);
  • ChangeMakers w ramach Erasmus+, którego głównym celem było stworzenie innowacyjnej gry komputerowej do projektowania myślenia edukacyjnego dzieci (6–10 lat), łatwej do wdrożenia w formalnych, pozaformalnych i nieformalnych warunkach edukacyjnych;
  • Teach for Romania – rekrutacja młodych Rumunów, szkolenie ich na inspirujących nauczycieli i wspieranie, aby stali się liderami w dziedzinie edukacji. Newschool wspiera pro bono prace związane z planowaniem oraz strategią szkolenia i rozwoju nauczycieli.
19 sierpnia
cz
16.00
PARADA PODGÓRSKA
Rynek Podgórski, Kraków
W ramach cyklu Teatr korzeni
Wstęp wolny
17.00

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera
WARSZTATY TANCÓW ŁEMKOWSKICH

PARADA PODGÓRSKA
Rynek Podgórski, Kraków
W ramach cyklu Teatr korzeni
Wstęp wolny
18.00

TEATR MIGRO
drom - ŚCIEŻKAMI ROMÓW

PARADA PODGÓRSKA
Rynek Podgórski, Kraków
W ramach cyklu Teatr korzeni
Wstęp wolny
19.30
PARADA PODGÓRSKA
Rynek Podgórski, Kraków
W ramach cyklu Teatr korzeni
Wstęp wolny
20.00
PARADA PODGÓRSKA
Rynek Podgórski, Kraków
W ramach cyklu Teatr korzeni
Wstęp wolny
28 sierpnia
sb
18.30

Widzialne-niewidzialne. Warsztaty

Limanowa
W ramach cyklu Teatr pozawerbalny
Wstęp wolny
20.30
Limanowa
W ramach cyklu Teatr pozawerbalny
Wstęp wolny
29 sierpnia
nd
18.00

Widzialne-niewidzialne. Warsztaty

Wieliczka
W ramach cyklu Teatr pozawerbalny
Wstęp wolny
20.00
Wieliczka
W ramach cyklu Teatr pozawerbalny
Wstęp wolny

Terminy kolejnych wydarzeń w ramach projektu zostaną podane wkrótce. Z powodu pandemii terminy te mogą ulec zmianie.

Zobacz wszystkie poprzednie wydarzenia TUTAJ

Projekt Cztery odcienie teatru korzysta z dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Fundusze EOG wspierają dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.
Trzy Państwa Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Skip to content