Projekt Cztery odcienie teatru ma za zadanie poszerzyć i wzmocnić ofertę kulturalną Teatru KTO, który w 2021 roku wprowadzi się do nowej siedziby. Nowy budynek otwiera szerokie możliwości stworzenia nowoczesnej przestrzeni kultury, odpowiadającej współczesnym europejskim trendom prowadzenia działalności kulturalnej w obszarze sztuk performatywnych oraz edukacji artystycznej.

W ramach projektu Cztery odcienie teatru przygotujemy cztery przeplatające się cykle oscylujące wokół różnych form teatralnych i poruszające cztery tematy związane z kondycją i problemami współczesnego świata:

  • teatr korzeni – folklor, etno,
  • teatr pozawerbalny – integracja z osobami z niepełnosprawnościami,
  • performance – ciało i ekologia,
  • teatr otwarty – nowe technologie, nowe media.

Inauguracją projektu będzie spektakl plenerowy na krakowskim Placu Bohaterów Getta (cykl: nowe media) według scenariusza i w reżyserii Jerzego Zonia.

W ramach projektu zrealizujemy i zaprezentujemy spektakle polskie i z zagranicy oscylujące wokół czterech wiodących form teatralnych oraz towarzyszące im warsztaty artystyczne.

W ramach partnerstwa z norweską instytucją Newschool stworzymy innowacyjne sylabusy warsztatów opierające się na metodologii edukacji nieformalnej, której głównym założeniem jest „edutainment” – nauka poprzez rozrywkę. Chcemy połączyć umiejętności instruktorów posiadających niezbędną wiedzę do przekazywania treści merytorycznych z pomysłami i narzędziami jakie stosują edukatorzy Newschool. W tym celu, zrealizowane zostaną seminaria, podczas których edukatorzy Newschool wraz z naszymi instruktorami przygotują szczegółowe konspekty warsztatów.

W ramach projektu podejmiemy także próbę wyjścia z przygotowanymi warsztatami poza przestrzeń i siedzibę Teatru. W związku z naszym statusem Teatru w drodze, przeprowadzimy działania poza Krakowem – zaprezentujemy spektakle teatralne wraz z warsztatami, nawiązującymi do dwóch przygotowanych przez nas cyklów: teatr korzeni i teatr pozawerbalny, w miejscowościach z ograniczonym dostępem do oferty kulturalnej. Chcemy przybliżyć ich mieszkańcom różnorodność kulturową i możliwości wspólnych działań.

Rezultatem projektu ma być rozbudowana, cykliczna oferta edukacyjno-artystyczna Teatru KTO wspomagająca rewitalizację obszaru Starego Podgórza oraz podnosząca kulturalny potencjał Krakowa i obszarów objętych projektem.

Głównym polem działania norweskiej instytucji Newschool jest wdrażanie nowoczesnego podejścia do edukacji, która powinna angażować, podejmować ryzyko i być kreatywna. Swoje ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz w szkoleniach i rozwoju w organizacjach koncentruje się teraz na jednej rzeczy – wprowadzaniu innowacji w edukacji. Projektowanie uczenia się jest złożonym zadaniem, dlatego Newschool działa w przestrzeni pomiędzy edukacją, badaniami i biznesem. Łączy kropki, aby jak najlepiej wykorzystać dwa światy – badania i biznes, czy to organizując wydarzenia dla klastra Edtech w Oslo, czy pisząc artykuły popularnonaukowe dla Uniwersytetu w Bergen.

Instytucja Newschool uczestniczyła dotychczas w następujących projektach:

  • DTIPS w ramach Erasmus+, we współpracy z kilkoma partnerami z całej Europy, w tym Teach the Future (Holandia), Forum Economy Knowledge (Litwa), Universitat Pompeu Fabra (Hiszpania) i Scenics Design Strategic (Belgia);
  • ChangeMakers w ramach Erasmus+, którego głównym celem było stworzenie innowacyjnej gry komputerowej do projektowania myślenia edukacyjnego dzieci (6–10 lat), łatwej do wdrożenia w formalnych, pozaformalnych i nieformalnych warunkach edukacyjnych;
  • Teach for Romania – rekrutacja młodych Rumunów, szkolenie ich na inspirujących nauczycieli i wspieranie, aby stali się liderami w dziedzinie edukacji. Newschool wspiera pro bono prace związane z planowaniem oraz strategią szkolenia i rozwoju nauczycieli.
21 maja
pt
21.00
Scenariusz i reżyseria: Jerzy Zoń
Plac Bohaterów Getta
Kraków
Wstęp wolny
28, 29 maja
pt, sb
Teatr KTO
Spotkanie zamknięte
12 czerwca
sb
17.00
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
ul. Legionów 11, Oświęcim
Wstęp wolny
21.00
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
ul. Legionów 11, Oświęcim
Wstęp wolny

Terminy kolejnych wydarzeń w ramach projektu zostaną podane wkrótce. Z powodu pandemii terminy te mogą ulec zmianie.

Projekt Cztery odcienie teatru korzysta z dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Fundusze EOG wspierają dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.
Trzy Państwa Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Scroll Up Skip to content