Kompozycja tworzona jest zawsze na żywo - tym samym każde wykonanie jest niepowtarzalne.

Performance „BlackSatori” realizowany jest w ramach projektu „Cztery odcienie teatru”współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021, Program Kultura, Działanie 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki.

Performance audiowizualny Alka Janickiego pt. BlackSatori jest formą łączącą obraz z dźwiękiem pozwalającą na dotarcie do warstw niedostępnych spekulacji intelektualnej. To próba wglądu w meta-rzeczywistość poza czasem, miejscem, poza Ja.  

Już w nazwie kryje się paradoks będący wskazówką interpretacyjną. BlackSatori – czarne oświecenie? To motyw nawiązujący do koanów – w tradycji zen, metody wyzwalających ćwiczeń w celu osiągnięcia oświecenia. Koan to szczególny rodzaj ćwiczenia dla umysłu wykraczający poza myślenie. Specyficzna konstrukcja koanu przeczy logicznym założeniom, a tym samym wytrąca człowieka z kolein interpretacyjnych przyzwyczajeń. To także strategia bliska Janickiemu. W jego performansie ikonosfera i fonosfera tworzą jeden ekosystem spektaklu-quazi-medytacji. Dzieło oparte na paradoksalnych, przypadkowych skojarzeniach i podświadomie odbieranych impresjach generowanych za pomocą Biga DADA Generator (obraz) i czytnika fal mózgowych EEG (dźwięk), mimo skomplikowanego instrumentarium dąży do maksymalnej prostoty i klarowność formy.

Utwór w warstwie dźwiękowej jak i obrazu tworzony w czasie rzeczywistym, „tu i teraz” jest wynikiem działania performera wykorzystującego algorytmy. Kamera w jego ręku, rejestrująca obraz w trakcie performansu, nieustannie zmienia zasoby będące składowymi obrazu w którym zanurzony jest artysta i odbiorcy. Ekranem staje się przestrzeń całej  sali teatralnej łącznie z performerem i widzami.  Piksele stanowiące składowe generatywnego obrazu, pod wpływem działań artysty okazują się żywymi komórkami – sekwencjami wideo które po zmianie skali budują rozedrgany meta obraz – mozaikę wątków: generowanych z bazy danych, historycznych i rejestrowanych w czasie performansu on line.

Immersyjny charakter działania obrazem w powiązaniu z użyciem dźwięku wielokanałowego i sferycznego (ambisoni) skutkuje zanurzeniem się performera i widzów w obrazie i dźwięku tworzonym w czasie rzeczywistym, bez partytury, w sposób intuicyjny.

W działaniu Janickiego wykorzystującego projekcje wielkoformatowe, immersje, generatywne obrazy i dźwięki, fale mózgowe w końcu intuicję jako podstawowy imperatyw twórczego działania, można się zanurzyć i trwać poza czasem.  To zatem tylko pozornie drugi biegun stanu kojarzonego z medytacją, wyciszeniem, wyjściem poza swoje ja – to tylko druga strona tego samego doświadczenia. Nadprodukcja obrazów i niezidentyfikowanych komunikatów, tak charakterystyczna dla współczesności, przez stworzenie esencji wilowątkowych nawarstwień tworzących współczesny palimpsest, sprzyja podróży w nieznane, w głąb nas samych. Czy to podróż kojąca? Warto spróbować. Na pewno intrygująca bo niepowtarzalna. Jedyna w swoim rodzaju.

Zapraszamy do niezwykłego, artystycznego wydarzenia, wykorzystującego przestrzeń teatru KTO w sposób do tej pory niespotykany. Któż może lepiej wykorzystać przestrzeń sceny jak nie jej współtwórca?*

Aleksander Janicki, również jako Alek Janicki, ur. 26 lutego 1963 w Krakowie – polski artysta intermedialny, performer, grafik, fotograf, rzeźbiarz, scenograf, twórca wideo i instalacji semi- i interaktywnych (często o charakterze innowacyjnym), w tym struktur multi-sensorycznych, site-specific i w przestrzeni publicznej. Kurator, autor projektów z dziedziny multimediów, architektury, projektowania graficznego, ekspozycji wystawienniczych opartych o nowe technologie (AR, VR, AI, holografia, immersja). Reżyser akcji w przestrzeni publicznej i o charakterze hybrydowym, w tym parateatralnych i opartych na technologii projekcji, wielkoformatowych, mappingu i wielokanałowego dźwięku strefowego.

Założyciel Formacji HiQ i Big Data Collective. Twórca Międzynarodowego Forum Kultura Futura, Fundacji AYA Found, Galerii i!, Apteka Janicki Gallery, PerForm. Wieloletni wykładowca na ASP w Krakowie. Jest laureatem wielu nagród w kraju i za granicą. Wystawiał w prestiżowych miejscach na świecie. Jego prace znajdują się w zbiorach w Europie, Azji, Ameryce Północnej. Regularnie wystawia w Japonii.

*Alek Janicki jest autorem koncepcji i projektu architektonicznego nowej siedziby teatru KTO (przy współpracy z Mariuszem Twardowskim i zespołem PerForm).BlackSatori

Koncepcja i realizacja

Aleksander Janicki

[FM_form id="1"]
Skip to content