Kierownik / kierowniczka działu technicznego

Udostępnij:
Zakres obowiązków:
 • Planowanie, koordynacja i wspomaganie pracy pracowników Działu Technicznego, w tym tworzenie miesięcznych harmonogramów pracy pracowników działu.
 • Koordynacja przygotowania pod względem technicznym prób i przedstawień w kraju i za granicą.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Teatru oraz z osobami i firmami zatrudnionymi przez Teatr dla potrzeb technicznej realizacji wydarzeń.
 • Koordynacja budowy dekoracji, zapewnienia wymaganych elementów i urządzeń technicznych oraz dostarczania do siedziby Teatru kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innych niezbędnych elementów inscenizacyjnych potrzebnych do realizacji prób i spektaklu.
 • Stała współpraca z dyrekcją i osobami uczestniczącymi w produkcji spektakli.
 • Nadzór nad magazynowaniem i ewidencją zasobów technicznych Teatru oraz właściwym zabezpieczeniem mienia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
 • Nadzór nad stanem technicznym i przeprowadzaniem okresowych przeglądów stanu technicznego urządzeń i systemów scenotechnicznych oraz koordynacja konserwacji i drobnych napraw.
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa pracy, regulaminu pracy, zarządzeń i instrukcji Dyrektora oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.
 • Dokonywanie zamówień na dostawy i usługi, sporządzanie kosztorysów.
 • Przygotowanie i realizacja nagłośnienia, oświetlenia lub multimediów w zależności od ustaleń w harmonogramie pracy oraz kompetencji Kierownika.
 • Montaż i obsługa techniczna sprzętu scenotechnicznego, w tym na wysokości powyżej 3 m.
 • Dbanie o estetykę sceny podczas prób i przedstawień.
Wymagania:

Czego My oczekujemy?

Profesjonalizmu
Nasz zespół to sami profesjonaliści, każdy z nich wykonuje niezwykle ważną pracę i jest za nią dobrze wynagradzany. Jeśli udowodnisz nam, że masz odpowiednie doświadczenie i wiedzę, zostaniesz członkiem naszego zespołu.

Samodzielności
Nie będziemy Ci mówić, jak masz wykonywać swoją pracę. Oczekujemy, że to Ty nam powiesz jak najlepiej i najefektywniej zrealizować powierzone Ci zadania.

Zaangażowani
Umiejętność zarządzania czasem i pracą to klucz do sukcesu. Chcemy abyś realizował zadania skutecznie, szybko i samodzielnie, do kolejnych projektów podchodząc proaktywnie i działając w kilku projektach równocześnie.

Współpracy zespołowej
Zespół i dobra atmosfera są dla nas kluczowe. Jeśli jesteś samotnym wilkiem to mimo wszystko będziemy oczekiwali od Ciebie empatii, chęci pomocy innym i gotowości do wyjścia poza swój zakres, jeżeli tego będzie wymagała sytuacja.

Dojrzałości emocjonalnej
Dla nas ma ogromne znaczenie, zarówno dla relacji w zespole, jak również jest miarą profesjonalizmu. Stawiamy na otwartą komunikację i bieżące rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Pozytywnego podejścia
Jeśli zamiast działać i szukać rozwiązań lubisz ponarzekać i sfrustrowany pić kawę w ciemnym kącie to nie jest praca dla Ciebie, nie pisz do nas.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie preferowane wyższe techniczne (dopuszczalne średnie techniczne przy dużym doświadczeniu).
 • Minimum 4 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego związanego z obsługą techniczno-realizacyjną wydarzeń artystycznych, w tym min 2 lata w kierowaniu zespołem.
 • Doświadczenie w pracy w charakterze realizatora dźwięku, światła lub multimediów.
 • Znajomość specyfiki funkcjonowania teatru.
 • Doświadczenie we współpracy z reżyserami, scenografami, choreografami oraz w pracy na scenariuszu wydarzenia.
 • Znajomość specyfiki profesjonalnych urządzeń i systemów scenotechnicznych: oświetlenia, nagłośnienia i multimediów.
 • Bardzo dobra umiejętność planowania i organizacji pracy swojej oraz zespołu.
 • Umiejętność budowania i prowadzeniu zespołu, delegowania zadań i odpowiedzialności.
 • Umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian i podejmowania decyzji w szybko zmieniających się okolicznościach.
 • Wysoki poziom kompetencji relacyjnych, komunikacyjnych i interpersonalnych wymaganych do kierowania zespołem.
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i chęć podnoszenia kwalifikacji.
 • Cechy: asertywność, komunikatywność, dojrzałość emocjonalna, zdolność analitycznego myślenia i planowania, samodzielność, wysoka kultura osobista, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Znajomość przepisów BHP oraz przepisów prawa pracy w zakresie planowania czasu pracy.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Umiejętność czytania i posługiwania się dokumentacją techniczną.
 • Biegła obsługa komputera.
 • Uprawnienia SEP do 1kV oraz uzyskana zgoda do pracy na wysokości.
 • Aktywne prawo jazdy kat B z doświadczeniem w prowadzeniu samochodów dostawczych.
 • Dyspozycyjność – praca w systemie równoważnego i przerywanego czasu pracy, w godzinach popołudniowych i w weekendy oraz niekiedy praca na wyjazdach.
 • Gotowość do podróży służbowych oraz pracy przy wydarzeniach plenerowych w różnych warunkach atmosferycznych.

Wymagania dodatkowe, opcjonalne:

 • Umiejętność pracy na programach projektowych typu CAD, programach do symulacji oświetlenia lub nagłośnienia.
 • Doświadczenie w pracy w teatrze i w obsłudze spektakli teatralnych.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 • Zdobycie doświadczenia przy realizowanych projektach.
 • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 • Pracę w nowej, atrakcyjnej i nagradzanej siedzibie Teatru w Krakowie Podgórzu.
 • Pracę w instytucji o unikatowym profilu działalności, łączącym teatr repertuarowy z teatrem w drodze, który realizuje wiele spektakli w Polsce i za granicą.
Aplikuj do nas jeśli:
 • szukasz rozwoju zawodowego, wyzwań i jesteś otwarty na rozwój kompetencji,
 • kręci Cię możliwość pracy na najnowszym sprzęcie technicznym,
 • lubisz pracować z zaangażowanymi ludźmi i sam angażujesz się na 100% w to co robisz,
 • chcesz brać udział w atrakcyjnych wyjazdach zagranicznych,
 • jesteś urodzonym liderem, potrafisz pokierować zespołem i zadbać o swoją ekipę,
 • chcesz pracować w renomowanej, nowocześnie zarządzanej instytucji kultury, rozpoznawalnej nie tylko w kraju, ale też za granicą
 • oczekujesz od pracodawcy zaufania i chciałbyś móc samodzielnie odpowiadać za swój obszar działania,
 • szukasz stabilnej i pewnej pracy na etacie z możliwością realizacji dodatkowych zleceń
Finanse:

Uważamy, że za dobrą pracę należy się dobra płaca. Wynagrodzenie pracowników technicznych składa się z dwóch części: przyzwoitej podstawy oraz dodatkowych stawek za każdy zrealizowany spektakl. Na tle podobnych instytucji jest to wynagrodzenie atrakcyjne.

Chciałbyś móc poza Teatrem pracować zadaniowo? Nie ma problemu, jeśli Teatr traktujesz priorytetowo. Co więcej, będziesz miał możliwość realizacji dodatkowo płatnych projektów również w Teatrze, takich jak wyjazdy, obsługa wynajmów czy projekty specjalne.

Do tego, za zaangażowanie i dobrą pracę możesz również liczyć na okazjonalne premie.

Wymagane dokumenty:
 • Curriculum vitae (CV)
 • List motywacyjny
 • Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Teatr KTO – Instytucją Kultury Miasta Krakowa, adres: ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków w celu realizacji procesów rekrutacji.”

Dokumenty aplikacyjne należy składać:
mailowo na adres: kadry@teatrkto.pl w terminie do 15 grudnia 2022

Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

O nas:

Teatr KTO – nowocześnie zarządzana instytucja, znana z realizacji spektakularnych produkcji plenerowych w Polsce i za granicą.

Informacje o Teatrze: www.teatrkto.pl

NOWY budynek
wybudowany od podstaw, nowo otwarty (wrzesień 2021), nowoczesna siedziba Teatru KTO. Nowy adres to Zamoyskiego 50.

NOWY sprzęt
najwyższej klasy sprzęt oświetleniowy (ok. 100 urządzeń i reflektorów), nagłośnieniowy (liniowy i efektowy system Meyer Sound) i multimedialny (projektory, ekrany, ekran led) do wykorzystania na scenie oraz w działaniach plenerowych.

NOWY zespół
nowe wyzwania, nowa struktura i nowy zespół, do którego dołączyło już wielu profesjonalistów i specjalistów w swoich dziedzinach. Być może czekamy jeszcze na Ciebie.

NOWE metody zarządzania
nowe wyzwania, duża samodzielność, ciekawe i nowe projekty, możliwość kierowania zespołami roboczymi.

Klauzula informacyjna:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Teatr KTO – Instytucją Kultury Miasta Krakowa, adres: ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków, posiadający odrębną osobowość prawną, wpisany do rejestru instytucji kultury pod nr VII/2 (poz. 28), dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, numer NIP: 6772241959.
 2. Kontakt z Administratorem odbywa się: listownie na adres: ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków, lub e-mailowo: iodo@teatrkto.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@teatrkto.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) Teatr KTO przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziła Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.
 6. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Teatru KTO podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na podany tam adres e-mail. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez Teatr KTO Pani/Pana CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam swojego CV.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 11. Administrator nie podejmuje działań polegających na automatycznym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu oraz nie przekazuje danych na terytorium państw trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
[FM_form id="1"]
Skip to content