Nazwa projektu: Cztery odcienie teatru

Nazwa programu: Program Kultura, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021
Działanie 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki

Okres realizacji: 01.02.2021 – 31.10.2022

Celem Projektu jest poszerzenie i wzmocnienie oferty kulturalnej Teatru KTO, poprzez przygotowanie 4 cykli warsztatów oraz spektakli oscylujących wokół różnych form teatralnych i poruszających cztery tematy związane z kondycją i problemami współczesnego świata:
1) teatr korzeni – folklor, etno,
2) teatr pozawerbalny – integracja z osobami z niepełnosprawnościami,
3) performance – ciało i ekologia,
4) teatr otwarty – nowe technologie, nowe media.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
MKDNiS

Nazwa projektu: Wizyta studyjna Teatru KTO w Norwegii – spotkanie z partnerami projektu Cztery odcienie teatru

Nazwa programu: Program Kultura, Działanie 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021
Fundusz Współpracy Dwustronnej – wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie

Okres realizacji: do 10.2021

Celem wizyty studyjnej jest nawiązanie współpracy z norweskimi instytucjami artystyczno-edukacyjnymi, zajmującymi się edukacją kulturową w zakresie sztuk scenicznych, tańca, sztuk wizualnych, a także szeroko pojętej edukacji artystycznej oraz przygotowanie się do projektu Cztery odcienie teatru. Wizyta studyjna potrwa 3 dni; planujemy spotkać się z 5 instytucjami w Norwegii.

Efektem wizyty będzie wspólne stworzenie syllabusów warsztatów edukacyjno-teatralnych opartych na stosowanych przez instytucje partnerskie metodach pracy. Stworzone warsztaty zostaną po raz pierwszy zaprezentowane i wykorzystane w ramach realizacji projektu Cztery odcienie teatru.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
MKDNiS

Nazwa projektu: Zapach czasu – rejestracja filmowa spektaklu i promocja w sieci.

Nazwa programu: Promocja kultury polskiej za granicą

Okres realizacji: 15.09.2020 – 28.12.2020

Pokaz online sztandarowego spektaklu Teatru KTO pt. Zapach czasu podczas festiwalu Sibiu International Theatre Festival, RUMUNIA.

Tegoroczna edycja jednego z najważniejszych europejskich festiwali teatralnych pomyślana została jako przegląd emblematycznych spektakli światowego teatru ostatnich trzech dekad. Transmisja filmowej rejestracji Zapachu czasu w ramach tej wyjątkowej edycji festiwalu umożliwi prezentację spektaklu szerokiej publiczności oraz stworzy nowe możliwości międzynarodowej współpracy artystycznej.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MKiDN
[FM_form id="1"]
Skip to content