36. ULICA Festival już blisko. Dołącz do grona wolontariuszy Teatru KTO!

 

Poszukujemy wolontariuszy przy organizacji Festiwalu ULICA, którzy staną się częścią naszej teatralnej rodziny i pomogą nam przy obsłudze tego największego międzynarodowego święta teatrów ulicznych w Polsce.

 

Koniecznie zgłoś się do nas, jeśli:

 • kochasz teatr,
 • chcesz zobaczyć jak wygląda praca przy jednym z najważniejszych teatralnych festiwali ulicznych od kulis,
 • nie boisz się wyzwań i potrafisz szybko reagować,
 • jesteś otwarty(a) i komunikatywny(a),
 • choć trochę znasz język angielski,
 • chcesz pochwalić się wolontariackimi działaniami w swoich mediach społecznościowych i mieć super feed’a,
 • jesteś na miejscu, w Krakowie w dniach od 7 do 9 lipca,
 • chętnie będziesz świętował z nami podczas super imprezy w festiwalowym klubie.

 

Festiwal ULICA rozpocznie się 7 lipca i potrwa do 9 lipca.

 

3 festiwalowe dni, ponad 160 wydarzeń prezentowanych przez artystów z 7 krajów. ULICA Festival to skomplikowane pod względem organizacyjnym i logistycznym przedsięwzięcie, dlatego poszukujemy osób odpowiedzialnych, które są w stanie w pełni się zaangażować i dać z siebie wszystko w czasie jego trwania.

 

Wolontariusze otrzymają zestaw festiwalowych gadżetów, otwarte zaproszenie na spektakle Teatru KTO oraz pakiet cateringowy na czas trwania wydarzenia. Warunkiem przystąpienia do wolontariatu jest ukończenie 16 roku życia. Z wolontariuszami podpisane zostaną umowy wolontariackie, na podstawie których wystawione zostaną zaświadczenia i  referencje.

 

W ramach wolontariatu można również odbyć praktyki studenckie / szkolne. 

 

Zobacz jak wyglądała poprzednia edycja naszego festiwalu >>> tutaj

 

Żeby się zgłosić wyślij swoje CV na adres: sekretariat@teatrkto.pl

Na aplikacje czekamy do 11 czerwca 2023 r.

 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, których zaprosimy na rozmowę do naszego teatru otwartego na świat.

 

Czekamy na Ciebie na ULICY!

 

 

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Teatr KTO – Instytucją Kultury Miasta Krakowa, adres: ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków w celu realizacji procesów rekrutacji.”

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Teatr KTO – Instytucją Kultury Miasta Krakowa, adres: ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków, posiadający odrębną osobowość prawną, wpisany do rejestru instytucji kultury pod nr VII/2 (poz. 28), dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, numer NIP: 6772241959.
 2. Kontakt z Administratorem odbywa się: listownie na adres: ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków, lub e-mailowo: iodo@teatrkto.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@teatrkto.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) Teatr KTO przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziła Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.
 6. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Teatru KTO podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na podany tam adres e-mail. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez Teatr KTO Pani/Pana CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam swojego CV.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 11. Administrator nie podejmuje działań polegających na automatycznym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu oraz nie przekazuje danych na terytorium państw trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
[FM_form id="1"]
Skip to content