W 2023 roku chcemy skupić się na poszukiwaniu sposobów istnienia teatru narodowego w wygnaniu, na poszukiwaniu ścieżek do naszych widzów, bez względu na to, gdzie rzucił ich los. Dlatego, że mimo wszystkich granic i okoliczności w 2023 roku chcemy być razem. Planujemy stworzyć 7 projektów i nie tylko zaprezentować je premierowo, ale także zintegrować je najpierw z lokalnym, a potem z szerszym polem kulturowym – udostępnić nasze spektakle Białorusinom i Białorusinkom, widzom i widzkom na całym świecie. Punkt wyjścia dla nas stanowić będzie najnowsza literatura białoruska, która stara się ująć doświadczenie narodu w całej różnorodności dokonywanego wyboru: wyjechać czy zostać, zabrać ze sobą czy zostawić, działać czy czekać na cuda?

Volia Kulikouskaja, dyrektor KUPAŁOWCY/ [IN]EX

Projekt „Szept” to próba bliższego przyjrzenia się fenomenowi uzdrawiania słowem, który na Białorusi zanika wraz z odejściem ostatnich nosicielek tej tradycji. Spektakl za pomocą środków scenicznych wysyła nas w podróż do przestrzeni mitu i mieszkających tam ludzi. Fotograf i antropolog Siarhiej Leskieć spotykał się i rozmawiał z nimi przez dziesięć lat, skrupulatnie notując wszystkie historie. W efekcie współpracy reżysera z autorem książki powstała skoncentrowana narracja sceniczna pt. „Szept”. Ożywialiśmy nasze postacie na scenie z miłością i czułością, staraliśmy się zachować mistycyzm i intymność obrzędów uzdrawiania. To są opowieści nie tylko o tajemniczych szpetach, ale także o historiach i losach ludzi, którzy przeżyli skomplikowane i burzliwe życie, dobiegające teraz kresu na przełomie wieków. Istnieje duża przepaść między naszą generacją a pokoleniem naszych babć i prababć. Od dawna mieszkamy w miastach, w oderwaniu od natury i tradycji, i tylko starożytne słowa babcinych zamówień czasami pomagają wrócić do korzeni i zrozumieć, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy.

 

Siarhiej Leskieć

„Szept”

reż. Roman Podalaka

 

Siarhiej Leskieć

Jest badaczem i fotografem, którego kamera przygląda się z bliska życiu i obrzędom wiejskiej kultury Białorusi. W 2012 roku rozpoczął swoją wielką poleską wyprawę, stawiając sobie za cel stworzenie serii portretów znachorek – nosicielek wyjątkowej, niemal wymarłej tradycji uzdrawiania szptem. Zebrane podczas wyprawy materiały – fotografie, notatki terenowe i nagrania wywiadów – stały się podstawą książki „Szept” wydanej w 2022 r.

Roman Podalaka

To aktor i reżyser, autor pomysłu i realizator takich produkcji jak „Radio Prudok”, „Ja” oraz „Woyzeck”. Przez 20 lat pracował w Narodowym Teatrze Akademickim im. Jana Kupały w Mińsku, teraz zaś jest wolnym Kupałowcem.

 

Teatr KTO bierze udział w organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego programie rezydencji artystycznej dla twórców i twórczyń z Białorusi i Ukrainy.

SZEPT

Zespół:

Raman Podaliaka – reżyser 

 

Sviatlana Anikej 
Aliaksandr Malchanau 
Anastasiya Malchyk 
Dzmitry Lukjanczyk 

 

Premiera

7 czerwca 2023

[FM_form id="1"]
Skip to content