Po 44 latach wędrowania, od polskich ulic i placów po renomowane sale teatralne na całym świecie, otrzymaliśmy budynek w sercu krakowskiego Podgórza, spadek po dawnym Kinie Wrzos. Kraków wzbogacił się o nową scenę, a Teatr KTO ma nareszcie swój dom.

Jerzy Zoń, Dyrektor Teatru KTO

Od 2021 roku Teatr KTO mieści się w nowej siedzibie na krakowskim Podgórzu przy ul. Jana Zamoyskiego 50. Powstała ona na drodze rewitalizacji dawnego obiektu Kinoteatru Wrzos. Dla kompozycji bazowym założeniem było przywrócenie elewacji frontowej do pierwotnej formy historycznej – w tym likwidacja zmian i przebudów z lat 70-tych. Wydobyty został kształt ściany szczytowej (z odtworzonym historycznym układem otworów okiennych i stolarki), która została wyeksponowana jako odrębna bryła, oddzielona od pozostałych części kompozycji przeszklonym foyer. Monochromatyczna ściana, „świadek historii” w tonacjach bieli kontrastuje z nowoczesną, czarną bryłą kubika sali teatralnej. To symboliczne powiązanie tradycji z nowoczesnością. Zachowane zostały także tzw. „świadki”, czyli fragmenty starych, oryginalnych ścian budynku. W tym celu zaprojektowano fragmenty przeszklonej posadzki eksponujące wapienną skałę, na której posadowiony jest obiekt.

Przenikanie się wnętrza i zewnętrza powoduje, że budynek integruje się z otoczeniem i stanowi strefę tranzytową pomiędzy zwartą zabudową pierzei ulicy Zamoyskiego a zielenią parkową wzgórza Krzemionek.

Siedziba Teatru KTO została dostrzeżona w ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach architektonicznych:

  1. Tytuł Modernizacja Roku 2021 w kategorii Pamięć miejsc historycznych w konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w.
  2. II miejsce w kategorii Architektura użyteczności publicznej w 11. edycji konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.
  3. Nominacja w XXVI edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze” na najlepszą realizację architektoniczną z użyciem technologii żelbetowej wykonaną i przekazaną do użytku do końca 2021 r. przyznana przez STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH.

Celem projektu „Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO”,  było stworzenie nowoczesnej przestrzeni kultury odpowiadającej współczesnym europejskim tendencjom prowadzenia działalności kulturalnej w obszarze sztuk performatywnych oraz w zakresie edukacji kulturowej w zakresie sztuk scenicznych, tańca, sztuk wizualnych poprzez adaptację i modernizację obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO.

Program otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w dwóch Osiach:

Nazwa beneficjenta: Teatr KTO

Tytuł projektu: Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO

Cel projektu: stworzenie nowoczesnej przestrzeni kultury odpowiadającej współczesnym europejskim tendencjom prowadzenia działalności kulturalnej w obszarze sztuk performatywnych oraz w zakresie edukacji kulturowej w zakresie sztuk scenicznych, tańca, sztuk wizualnych poprzez adaptację i modernizację obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO.

Wartość całkowita projektu numer RPMP.06.01.03-12-0385/16 wynosi 14 476 892,14 PLN, wartość dofinansowania 1 612 214,84 PLN

Nazwa beneficjenta: Teatr KTO

Tytuł projektu: Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO

Cel projektu: Poprawa dostępności do oferty edukacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców rewitalizowanego podobszaru Stare Podgórze

Wartość całkowita projektu numer RPMP.11.01.01-12-0568/17 wynosi 7 819 897,27 PLN, wartość dofinansowania 4 772 670,04 PLN

Aleksander Janicki, autor koncepcji i projektu architektonicznego Teatru KTO stworzonego wraz z architektem Mariuszem Twardowskim i z zespołem, autor koncepcji projektu sceny plenerowej i tarasowego układu przestrzennego ogrodu, autor projektu architektury wnętrz we współpracą z projektantką wnętrz Mają Gralak, oraz autor identyfikacji wizualnej obiektu.

Projekt architektoniczny: dr hab. inżynier arch. Mariusz Twardowski, prof. PK

Współpraca autorska: arch. Agnieszka Żabicka arch. Barbara Leśniak

Współpraca: arch. Wojciech Wokan arch. Mariusz Pers, arch. Krzysztof Grządziel

Projekt wnętrz: Aleksander Janicki, Maja Gralak

Realizacja inwestycji, generalny wykonawca: Moris Polska Sp. z o.o.

Inwestor zastępczy: Stefan Szostak

Podwykonawca: Buk Invest Sp. z o.o

[FM_form id="1"]
Skip to content