Teatr KTO – nowocześnie zarządzana instytucja, znana z realizacji spektakularnych produkcji plenerowych w Polsce i za granicą poszukuje doświadczonego pracownika recepcji/kasy teatru w nowej, atrakcyjnej i nagradzanej siedzibie Teatru w Krakowie.

 

Do obowiązków recepcjonisty/kasjera będzie należało:

 • obsługa recepcji i kasy teatru w dni powszednie w godzinach 9-16;
 • bezpośredni kontakt i pierwsza obsługa gości odwiedzających teatr;
 • obsługa telefoniczna i mailowa recepcji, przyjmowanie korespondencji przychodzącej/ wychodzącej (poczta elektroniczna, tradycyjna, przesyłki kurierskie), łączenie rozmów z poszczególnymi działami;
 • sprzedaż biletów wstępu, obsługa kasy fiskalnej, terminalu płatniczego i systemu sprzedaży biletów, przyjmowanie i obsługa rezerwacji indywidualnych i grupowych;
 • ewidencja sprzedaży biletów w systemie sprzedaży i na kasie fiskalnej, stosowanie wewnętrznych procedur teatru dotyczących ewidencjonowania wpłat i transakcji;
 • sprawowanie pieczy nad powierzonymi środkami pieniężnymi w godzinach wykonywania pracy, rozliczanie stanu kasy po zakończeniu swojej zmiany;
 • zarządzanie systemem sprzedaży biletów, przygotowywanie raportów i protokołów sprzedażowych;
 • przygotowywanie grafików pracy kasjerów i obsługi sceny;
 • obsługa teatralnego sklepiku z gadżetami, dbanie o jego zaopatrzenie w tym drobne wsparcie produkcyjne;
 • obsługa spotkań;
 • wsparcie i współpraca z Kancelarią Teatru oraz z Działem Realizacji i Promocji przy drobnych pracach biurowych i realizacyjnych (m.in. sporządzanie zestawień, raportów, sprawozdań, research, budowanie baz danych, drobne zaopatrzenie i zamówienia, przygotowywanie i wysyłka korespondencji).

 

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenia;
 • pracę w przyjaznej atmosferze i w dynamicznym zespole;
 • możliwość zdobycia doświadczenia w renomowanej instytucji kultury;
 • pracę w nowej, atrakcyjnej siedzibie Teatru w Krakowie w Podgórzu;
 • pracę w instytucji o unikatowym profilu działalności, łączącym teatr repertuarowy z teatrem w drodze, który realizuje wiele spektakli w Polsce i za granicą.

 

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie albo wyższe w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 • sprawne poruszanie się w programach MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel;
 • dbałość o prezencję i wysoka kultura osobista;
 • Wysokie kompetencje komunikacyjne;
 • nastawienie na pracę zespołowa i budowanie dobrych relacji w zespole;
 • dokładność, systematyczność, skrupulatność, bardzo dobre umiejętności organizacyjne, samodzielność w działaniu;
 • punktualność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • czerpanie satysfakcji z wykonywania i doskonalenia czynności powtarzalnych i schematycznych;
 • energiczność, aktywność i zaangażowanie w powierzone obowiązki.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy z klientem lub na podobnym stanowisku;
 • dobra znajomość rozwiązań chmurowych Microsoft OneDrive.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum vitae (CV)
 • List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Teatr KTO – Instytucją Kultury Miasta Krakowa, adres: ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków w celu realizacji procesów rekrutacji.”

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać:

mailowo na adres: kadry@teatrkto.pl

Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Teatr KTO – Instytucją Kultury Miasta Krakowa, adres: ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków, posiadający odrębną osobowość prawną, wpisany do rejestru instytucji kultury pod nr VII/2 (poz. 28), dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, numer NIP: 6772241959.
 2. Kontakt z Administratorem odbywa się: listownie na adres: ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków, lub e-mailowo: iodo@teatrkto.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@teatrkto.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) Teatr KTO przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziła Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.
 6. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Teatru KTO podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na podany tam adres e-mail. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez Teatr KTO Pani/Pana CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam swojego CV.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 11. Administrator nie podejmuje działań polegających na automatycznym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu oraz nie przekazuje danych na terytorium państw trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

Zapisz się do newslettera Teatru

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Teatru KTO drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji marketingowych w formie NEWSLETTER, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. celu. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, a szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityka prywatności.

Skip to content