Teatr KTO w Krakowie, Instytucja Kultury Miasta Krakowa ogłasza nabór na stanowisko:
Koordynator projektu – organizacja wydarzeń

 

Teatr KTO – nowocześnie zarządzana instytucja, znana z realizacji spektakularnych produkcji plenerowych w Polsce i za granicą poszukuje doświadczonego producenta do dołączenia do dynamicznego i profesjonalnego zespołu oraz do pracy w nowej, atrakcyjnej i nagradzanej siedzibie Teatru w Krakowie.

 

Do obowiązków producenta / koordynatora wydarzeń teatralnych i tour managera będzie należało:

 • koordynacja produkcji i koordynacja działań artystycznych wybranych realizacji teatralnych, widowisk okolicznościowych i projektów specjalnych, pełnienie funkcji asystenta reżysera;
 • organizacja i koordynacja produkcji wydarzeń gościnnych z Polski i z zagranicy;
 • organizacja i koordynacja produkcji plenerowych i scenicznych spektakli teatru w Krakowie;
 • planowanie prób i koordynacja pracy aktorów, realizatorów i obsługi;
 • koordynacja i organizacja wynajmu przestrzeni Teatru podczas wydarzeń zewnętrznych;
 • kompleksowa organizacja prezentacji spektakli plenerowych i wybranych spektakli scenicznych Teatru poza Krakowem, w Polsce i za granicą, wyjazdy z zespołem;
 • aktywny udział w nawiązywaniu relacji z organizatorami wydarzeń teatralnych w Polsce i na świecie, poszukiwanie możliwości prezentacji spektakli teatru poza Krakowem, przygotowywanie ofert, wysyłanie zgłoszeń.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń;
 • zdobycie doświadczenia przy realizowanych projektach;
 • ciekawą, odpowiedzialną i dającą satysfakcję pracę w przyjaznej atmosferze;
 • pracę w nowej, atrakcyjnej siedzibie Teatru w Krakowie w Podgórzu;
 • pracę w instytucji o unikatowym profilu działalności, łączącym teatr repertuarowy z teatrem w drodze, który realizuje wiele spektakli w Polsce i za granicą.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668);
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – koordynacji / produkcji projektów kulturalnych lub eventowych;
 • doskonała organizacja pracy swojej i pracy zespołu, umiejętność nadawania priorytetów i harmonogramowania zadań;
 • zdolności analityczne, umiejętność skutecznego planowania i przewidywania;
 • umiejętność koordynacji projektów, w tym występowania w charakterze lidera projektu;
 • umiejętność pracy pod presja czasu i efektywnej realizacji kilku wątków równocześnie;
 • nastawienie na pracę zespołową i budowanie dobrych relacji w zespole;
 • dokładność, systematyczność, samodzielność w działaniu;
 • sprawne poruszanie się w programach MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel oraz w rozwiązaniach chmurowych Microsoft OneDrive;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • wysoka kultura osobista i kompetencje komunikacyjne;
 • motywacja oraz chęć do pracy;
 • dyspozycyjność, możliwość odbywania dłuższych wyjazdów poza Kraków.

 

Wymagania dodatkowe:

 • studia kierunkowe z teatrologii lub doświadczenie w pracy w instytucji o podobnym charakterze;
 • znajomość sektora teatralnego w Polsce i za granicą;
 • znajomość dodatkowego języka obcego;
 • podstawowa znajomość metodologii i narzędzi zarządzania projektowego.

 

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum vitae (CV);
 • List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór;
 • Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Teatr KTO – Instytucją Kultury Miasta Krakowa, adres: ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków w celu realizacji procesów rekrutacji.”

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać:

mailowo na adres: kadry@teatrkto.pl

Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Teatr KTO – Instytucją Kultury Miasta Krakowa, adres: ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków, posiadający odrębną osobowość prawną, wpisany do rejestru instytucji kultury pod nr VII/2 (poz. 28), dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, numer NIP: 6772241959.
 2. Kontakt z Administratorem odbywa się: listownie na adres: ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków, lub e-mailowo: iodo@teatrkto.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@teatrkto.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) Teatr KTO przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziła Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.
 6. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Teatru KTO podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na podany tam adres e-mail. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez Teatr KTO Pani/Pana CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam swojego CV.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 11. Administrator nie podejmuje działań polegających na automatycznym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu oraz nie przekazuje danych na terytorium państw trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

Zapisz się do newslettera Teatru

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Teatru KTO drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji marketingowych w formie NEWSLETTER, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. celu. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, a szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityka prywatności.

Skip to content