Kraków Wspólnie – Lato w mieście. Bezpłatne warsztaty ruchowe z Pauliną Lasyk

Udostępnij:
fot. Klaudyna Schubert

KRAKÓW WSPÓLNIE – LATO W MIEŚCIE 

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do spędzenia wspólnie kreatywnego czasu w Teatrze KTO!

Chcemy by wszyscy czuli się w naszym mieście po prostu dobrze.

Jeśli chcesz poznać teatr pozawerbalny od kulis, stać się przez chwilę jego częścią oraz spotkać ciekawe osoby z Polski, Ukrainy i innych krajów świata – zapisz się na warsztaty ruchowe z naszą aktorką Pauliną Lasyk.

Zdjęcie portretowe, czarno-białe. Ujęcie od klatki piersiowej w górę. Młoda kobieta, twarz szczupła, pociągła, z trójkątną brodą. Długie, jasne włosy, zebrane na jedną stronę, w odsłoniętym uchu mały kolczyk. Oczy duże, jasne, brwi delikatnie podkreślone. Usta pełne w łagodnym uśmiechu. Ubrana w dzianinową bluzkę lub sukienkę z dużym, łódkowatym dekoltem, ramiona do połowy odkryte. Na szyi łańcuszek z wisiorkiem w kształcie serca.

Paulina Lasyk jest absolwentką Lart Studio oraz Akademii Wychowania Fizycznego  w Krakowie. Trenowała taniec towarzyski, dancehall i hip hop.Z Teatrem KTO związana od 2013 roku a na teatralnych deskach zobaczyć ją możecie w roli wspaniałej Panny Młodej w naszej najnowszej premierze – „Arcadia”. Z Pauliną na pewno nie będziecie się nudzić!

Warsztaty są bezpłatne. W trakcie naszego spotkania obecny będzie tłumacz języka ukraińskiego a nasi instruktorzy mówią także w języku angielskim. Zadbamy również napoje oraz przekąski.

Już 15 października, w sobotę od godziny 10:00 do 15:00 zapraszamy na warsztat „Wszyscy w ruchu. Teatr pozawerbalny”, czyli zajęcia ruchowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w wieku 10-24 lat

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w zajęciach decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres e-mail i telefon należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: warsztaty@teatrkto.pl

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Kraków Wspólnie – Lato w mieście”, organizowanego przez Fundację Internationaler Bund Polska, który finansowany jest przez UNICEF.

 

KRAKÓW TOGETHER – SUMMER IN THE CITY

We invite children, teenagers and adults to spend creative time together at the KTO Theater!

We want everyone to feel comfortable in our city.

If you want to get to know non-verbal theater backstage, become a part of it for a moment and meet interesting people from Poland, Ukraine and other countries of the world – sign up for a movement workshop with our actress Paulina Lasyk.

Paulina Lasyk is a graduate of Lart Studio and the Academy of Physical Education in Krakow. She has practiced ballroom dancing, dancehall and hip hop. She has been associated with the KTO Theater since 2013 and on the stage you can see her in the role of a wonderful bride in our newest premiere – „Arcadia”. With Paulina you will definitely not be bored!

The workshops are free of charge. During our meeting, a Ukrainian language interpreter will be present and our instructors also speak English. We will also take care of drinks and snacks.

On October 15, on Saturday from 10:00 to 15:00, we invite you to the workshop “Everyone on the move. Non-verbal theater ”, that is movement classes for children, adolescents and adults aged 10-24

The number of places is limited. The order of submitted applications decides about participation in the classes.

Applications containing: name and surname of the participant, age, e-mail address and telephone number should be sent via e-mail to the following address: warsztaty@teatrkto.pl

Workshops carried out as part of the project „Krakow Together – Summer in the City”, organized by the Internationaler Bund Polska Foundation, which is financed by UNICEF.

КРАКІВ РАЗОМ – ЛІТО В МІСТІ

Запрошуємо дітей, підлітків та дорослих разом провести творчий час у Театрі КТО!

Ми хочемо, щоб у нашому місті всім було комфортно.

Якщо ви хочете познайомитися з невербальним театром за лаштунками, стати його частиною на мить і познайомитися з цікавими людьми з Польщі, України та інших країн світу – записуйтесь на воркшоп руху до нашої актриси Пауліни Ласик.

Пауліна Ласик є випускницею Lart Studio та Академії фізичного виховання в Кракові. Вона займалася бальними танцями, денсхолом і хіп-хопом, з театром КТО пов’язана з 2013 року, а на сцені ви можете побачити її в ролі чудової нареченої в новій нашій прем’єрі – „Аркадії”. З Пауліною нудьгувати точно не доведеться!

Майстер-класи безкоштовні. Під час нашої зустрічі буде присутній перекладач з української мови, а також наші викладачі володіють англійською. Ми також подбаємо про напої та закуски.

15 жовтня, у суботу з 10:00 до 15:00, запрошуємо на воркшоп «Всі в русі. Невербальний театр», тобто рухові заняття для дітей, підлітків та дорослих 10-24 років.

Кількість місць обмежена. Участь у заняттях визначає черговість подання заявок.

Заявки, які містять: ім’я та прізвище учасника, вік, адресу електронної пошти та номер телефону, необхідно надсилати електронною поштою на адресу: warsztaty@teatrkto.pl

Майстер-класи, що проводяться в рамках проекту «Краків разом – літо в місті», організованого Міжнародною фундацією Польщі, що фінансується ЮНІСЕФ.

[FM_form id="1"]
Skip to content