AKTOMAR nawiązuje do tradycji przeglądów studenckich, podczas których prezentowana jest twórczość młodych artystów interdyscyplinarnych zajmujących się sztukami performatywnymi, będącymi na początku swojej drogi artystycznej. Ideą przeglądu jest możliwość stworzenia rozpoznawalnego na mapie Polski poligonu doświadczalnego, który stymulującą wpływa na integracje społeczności uniwersyteckiej, teatralnej i lokalnej.

W programie prezentowanym co roku w Teatrze KTO w Krakowie znajdują się performansy, ramotki, efemeryczne etiudy, koncerty, instalacje oraz działania o charakterze interdyscyplinarnym.

AKTOMAR dedykowany jest do studentów i studentek uczelni artystycznych w Polsce, studiujących w pracowniach, w których realizowany jest program związany ze sztuką akcji, sztuką performans, działań przestrzennych oraz obrazowania ruchomego. Obecnie tego typu pracownie prowadzone są przez znamienitych artystów-pedagogów w Polsce: Katarzyna Kozyra, Mirosław Bałka, Robert Kuśmirowski, Janusz Bałdyga, Ewa Zarzycka, Grzegorz Klaman, Robert Kuśmirowski, Aleksandra Kubiak, Zorka Wolny, Dariusz Fodczuk, Arti Grabowski, Justyna Górowska. AKTOMAR w swym zamierzeniu nawiązuje do tradycji przeglądów studenckich, podczas których prezentowana jest twórczość młodych artystów interdyscyplinarnych zajmujących się sztukami performatywnymi, będącymi na początku swojej drogi artystycznej. Ideą przeglądu jest możliwość stworzenia rozpoznawalnego na mapie Polski poligonu doświadczalnego, który stymulującą wpływa na integracje społeczności uniwersyteckiej, teatralnej i lokalnej. 
 
 
13 stycznia >>> bilety w cenie 20 zł
14 stycznia >>> bilety w cenie 20 zł
 
 
W II Studenckim Przeglądzie Performans wezmą udział studentki i studenci wraz z prowadzącymi pracownie z następujących uczelni:
 
  • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, prowadząca: dr Katarzyna Kozyra
  • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, prowadząca: dr Ewa Zarzycka
  • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, prowadzący: prof. Grzegorz Klaman
  • Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, prowadzący: prof. Janusz Bałdyga
  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Międzywydziałowa Pracownia Działań ASP, prowadzący: prof. Mirosław Bałka, dr hab. Katarzyna Krakowiak Bałka i mgr. Julia Dorobińska
  • Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, prowadząca: dr Aleksandra Kubiak
  • Akademia Sztuki w Szczecinie, prowadzący: dr hab. Zorka Wolny, dr Dariusz Fodczuk, dr hab. Julia Kurek
  • Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prowadzący: dr hab. Robert Kuśmirowski
  • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, prowadzący: dr hab. Artur Grabowski, dr Justyna Górowska, prof. Artur Tajber
 
Ponadto do udziału w programie zaproszeni zostali również prekursorzy sztuki performans w Polsce: Władysław Kaźmierczak i Ewa Rybska. 

Świat w rękach młodych

Przegląd aKTOmaR? to międzyuczelniany projekt Pracowni Sztuki Performance Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i ASP w Krakowie.

Powstał on pod okiem profesora Artura Tajbera (ASP Kraków), pani doktor Justyny Górowskiej, profesora Janusza Bałdygi (UAP Poznań) oraz Artiego Grabowskiego (opiekun, główny koordynator), dzięki współpracy Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wydziału Intermediów ASP w Krakowie oraz studentek wymiany zagranicznej programu Erasmus z Izraela, Ukrainy i Kurdystanu. Program obejmował przedstawienia „performance, ramotki, efemeryczne etiudy, koncerty, instalacje oraz działania o charakterze interdyscyplinarnym”.

W przeglądzie wzięło udział wiele studentek i studentów: Ambroziak Aleksandra, Bałdyga Janusz, Bianka Kosecka, Bielenis Monika, Czapiewska Magdalena, Górowska Justyna, Guy Angèle (Francja), Hojlund Palluth Peter (Dania), Kłoda Nikola ‚KokoNicol’, Kiril Aleksandrov (Ukraina) + Małgorzata Haduch, Kuczyńska Gabriela, Korczyńska Maja, Martin Iga, Mróz Marcin, Mynarski Samuel, Platonov Mykyta, Pochtaruk Anastasiia (Ukraina), Polcyn Wojciech, Przybyło Martyna, Pyza Ksenia, Wojtek Radomski i Krzysztof Gierut, Sikora Michał, Silva Rita (Portugalia), Stańko – Jurczyńska Barbara, Siwek Wojtek + Karolina Graca ‚Pielesze’, Śnieguła Piotr aka Jaszczur, Tomaszewska Monika, Urbańska Joanna, Winiarska Beata, Wojtkiewicz-Donhefiner Jacek, Sakkar Sleman (Kurdystan), Tajber Artur, Zeichner Einav (Izrael).

Studenci poruszają niezwykle ważne dla nich, jak i dla świata, tematy. Sprawy dotyczące własnego „ja”, tożsamości, ojczyzny. Człowieka i jego codzienności, rutyny, od której czasami nie potrafi uciec. Dostrzegamy ulotność chwil i zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo naprawić coś, co potłukło się na milion kawałków. Nieumiejętnie składamy je w jedną całość. Zatrzymujemy się na moment i oglądamy samych siebie. Zalęknionych i cierpiących. Nie umiejących wyjść z bańki strachu, w której nieustannie się zamykamy.

Studenci posługują się licznymi rekwizytami mającymi na celu pomoc w zobrazowaniu pewnych postaw ludzkich wobec rzeczy materialnych lub codziennych rytuałów. Widzimy również grę światłocieni. Dźwięki nadają każdemu występowi indywidualny charakter, potęgują różne emocje towarzyszące nam podczas oglądania, a także wyrażają uczucia aktorów. Wykorzystane również zostają żywioły. Kojarzący się z ciepłem ogień okazuje się być niebezpieczny, a przyjemny wiatr nagle zaczyna dusić.

Przegląd ten uświadamia nam tak naprawdę, jak krusi jesteśmy. Tak, jak oddech, życie jest ulotne, a my stoimy w miejscu, nie próbując łapać i tak przemijających chwil.

Julia Zofia Olek, Dziennik Teatralny, Kraków

Organizatorem II Studenckiego Przeglądu Performans Aktomar jest Teatr KTO w Krakowie oraz Wydział Intermediów ASP w Krakowie. Inicjatorem festiwalu jest Arti Grabowski, we współpracy z Justyna Górowską.

 

Amelia Rucińska – produkcja
Kamil Tłuszcz – wolontariat 
Anna Solecka – wolontariat 
Julia Szczerbowska – wolontariat 
Wojtek Siwik – technika
Julia Wojtanowska – projekt plakatu
Arti Grabowski & Justyna Górowska – kuratorzy 
[FM_form id="1"]
Skip to content