38°C (Celsius 38) - Grupa Wokół Centrum (The “Around the Centre” Group), Poland

opis

Spektakl teatru tańca inspirowany powieścią Raya Bradbury'ego „Fahrenheit 451”. W naszej cyfrowej rzeczywistości przepełnionej elektroniką, gdzie oknem na świat zamiast książek stał się internet, trudno tej wizjonerskiej powieści odmówić aktualności. Łatwiej nam dziś znaleźć kontakt z ekranem niż z drugim człowiekiem. Coraz trudniej radzimy sobie z emocjami. Dajemy się manipulować mediom i gubimy system wartości.

Literatura i sztuka mają ogromną moc, potrafią wpływać na życie społeczne. Bohater powieści Bradbury’ego odkrywa, że bez kontaktu z literaturą człowiek zatraca duszę.

My chcemy o nią zawalczyć broniąc sztuki, możliwości jej uprawiania jako wyrażanie siebie, głoszenie krytycznego poglądu na otaczającą nas rzeczywistość. Taniec staje się tu formą walki, ekstatycznego i bezpośredniego uzewnętrznienia emocji poprzez ciało - medium jakim doświadczamy świat i którym się z nim komunikujemy.

Ciało także, jak papier, potrafi zapłonąć gorączką w sytuacjach kryzysowych.

 

Grupa Wokół Centrum to kolektyw artystyczny działający w Krakowskim Centrum Choreograficznym. Idea powstania Grupy wyrosła z głębokiej potrzeby współpracy z innymi twórcami, zrzeszonymi lub niezależnymi, owocującej bogactwem inspiracji i różnorodnością w budowaniu scenicznego przekazu. Tancerze uczestniczący w działaniach grupy wierzą, że spotkania, a czasem nawet zderzenia odmiennych estetyk ruchowych, czy poglądów na sztukę, budują nową jakość. W swojej pracy czerpią z tego, co prywatne, niesceniczne, parateatralne, a czasem nawet uznane powszechnie za nieprofesjonalne, aby budować kompozycje mentalnie bliższe widzowi. Artyzmu szukają w prostocie, przekazu w cytatach z życia, a smaku i waloru - w ruchu.

 

06.07 g. 19.00 Rynek A; 07.07 g. 18.00 Rynek B;

 

Czas trwania: 35’

Premiera: 07.2017, Kraków

Koncepcja i choreografia: Agata Moląg

Muzyka: Marcin Janus

Wykonawcy: Agata Moląg, Monika Świeca, Marta Wołowiec oraz goście

http://www.krakowskiecentrumchoreograficzne.pl/

 

 

 

 

 

kto w internecie