KTO w podróży

ULICA 23

23. raz

Teatr KTO zaprasza na ULICĘ 23
- Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Krakowie
od 8 do 11 lipca 2010 roku

 

Temat tegorocznego Festiwalu to Przestrzenie Teatru – Miasto. Stąd kilka nietypowych dla sztuki teatralnej miejsc prezentacji. Teatr zawładnie nie tylko największymi placami Krakowa; zobaczymy też spektakle na jednym z drzew na Plantach (Company Etoil de Mer), akrobacje na ścianie wieży Ratusza (Delreves) oraz wyczyny podniebnej orkiestry (Transe Express) – a jest to tylko niewielka część zaskakujących scen ULICY w 2010 roku.

Do wzięcia udziału w Festiwalu zaproszonych zostało 16 grup teatralnych z zagranicy i 4 teatry z Polski. Podczas festiwalu, zaprezentowane zostaną rożne dziedziny sztuki i rożne formy wypowiedzi, od tradycyjnych spektakli po performance, od działań chwilowych po dzieła na stałe wpisujące się w strukturę miasta. Festiwal Teatrów Ulicznych to bezpośrednia i natychmiastowa konfrontacja dzieła i jego odbiorców.

Prezentacje teatralne będą realizowane w Rynku Głównym – największej staromiejskiej widowni teatralnej Europy, Małym Rynku, na Placu Jana Nowaka Jeziorańskiego, na podwórku Muzeum Etnograficznego, w Galerii Krzysztofory oraz na Plantach. W tym roku po raz pierwszy festiwal przekroczy granice Krakowa – 9 lipca zapraszamy na prezentacje w nowosądeckim Rynku!

W ciągu 4 dni zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt przedstawień plenerowych. Spektakle realizowane będą w godzinach popołudniowych, szczególnie te, które mogą obejrzeć dzieci, i nocnych, w związku z efektami pirotechnicznymi i świetlnymi.

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Krakowie jest jednym z najstarszych festiwali tego typu w Europie. Spodziewamy się, że tegoroczne spektakle obejrzy około 60 000 widzów. Wszystkie pokazy są bezpłatne.

Z wielką przyjemnością zapraszam wszystkich do udziału w niepowtarzalnym krakowskim, Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych – ULICA 23

Jerzy Zoń
Dyrektor Festiwalu

---

The KTO Theatre invites you to STREET ART
– The 23rd International Festival of Street Theatre in Krakow
from 8 to 11 July 2010

The theme of this year’s Festival is Theatre Space – The City. Hence several venues not quite typical the presentation of theatre productions. Theatre will rule not only in the main squares of Krakow but also on a tree in the Planty park surrounding the Old Town (Company Etoil de Mer), on the wall of the Town Hall (Delreves) and under the sky (Transe Express) – to mention but a few astounding locations of the STREET ART in 2010.

Sixteen foreign and four Polish theatre groups have been invited to take part in the Festival. They will present a great variety of forms and ways of theatre expression and many types of performing arts using various modes of presentation and existence. The festival of street theatre is the ground for immediate confrontation between the artists and their audience.

Theatre shows will take place in the Kraakow’s Main Market Square (the largest old town audience space in Europe), in the Small Square, in the Jan Nowak Jezioranski Square, in the courtyard of the Ethnographic Museum, in the Krzysztofory Gallery and in the Planty park surrounding the Old Town. This year the festival will also cross the borders of Krakow – on the 9th of July the audience will be invited to the Main Square in the town of Nowy Sacz, 100 km south of Krakow.

Several dozen open-air productions will be performed within the four days of the Festival. They will take place mostly in the afternoon (especially those addressed also to children) and in the evening when darkness is necessary to present special effects.

The tradition of the International Festival of Street Theatre in Krakow is one of the longest and richest in Europe. We expect some 60 000 spectators to watch this year’s shows - all available to the public free of charge.

It is with very much pleasure that I invite everyone to take part in this very special event: STREET ART - The 23rd International Festival of Street Theatre in Krakow

Jerzy Zon
Director of the Festival

galeria

zobacz całą galerię

kto w internecie