KTO w podróży

Nowa siedziba Teatru KTO

rewitalizacja - ogród


Nazwa beneficjenta: Teatr KTO
Tytuł projektu: Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO
Cel projektu: Poprawa dostępności do oferty edukacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców rewitalizowanego podobszaru Stare Podgórze

Wartość całkowita projektu numer RPMP.11.01.01-12-0568/17 wynosi 7 819 897,27 PLN, wartość dofinansowania  4 772 670,04 PLN

 

Nowa siedziba Teatru KTO (ogród)_wizualizacja

W ramach projektu Teatr KTO pozyskał środki na realizację na terenie działki, przeznaczonej w lokalnym planie zagospodarowania terenu na zieleń parkową, programu dla ogrodu na tyłach teatru. W ramach inwestycji przewiduje się także stworzenie ogrodów sensorycznych oraz budowę altany, mobilnej sceny letniej z funkcją kina letniego, małej architektury wraz z mobilną widownią. Kompleks ma być zamknięty, od strony Parku Bednarskiego, platformą widokową.

 

galeria

zobacz całą galerię

kto w internecie