Przetargi


2019:

 

20 listopada 2019 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - DOSTAWA MOBILNEGO SYSTEMU OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA POTRZEB TEATRU KTO:

LINK DO OGŁOSZENIA
informacja z otwarcia ofert 29.11.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.12.2019-1

Ogłoszenie nr 510006500-N-2020 z dnia 13.01.2020 o udzieleniu zamówienia


20 listopada 2019 - Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - DOSTAWA MOBILNEGO SYSTEMU AKUSTYCZNEGO DLA POTRZEB TEATRU KTO:

LINK DO OGŁOSZENIA
Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 27.11.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert 29.11.2019
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 3.12.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.12.2019

Ogłoszenie nr 510006480-N-2020 z dnia 13.01.2020 o udzieleniu zamówienia


7 listopada 2019 - Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - DOSTAWA SCHODÓW PRZEGUBOWYCH, PODESTÓW WRAZ Z NOGAMI DO PODESTÓW ORAZ BARIEREK I ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH DLA POTRZEB TEATRU KTO:

LINK DO OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 540243435-N-2019 z dnia 13-11-2019 r. o zmianie ogłoszenia nr 620065-N-2019
Pytania i odpowiedzi z dnia 13.11.2019 r.
Zmiana treści SIWZ z dnia 13-11-2019 r.
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia_zmiana z dnia 13.11.2019 r.
Załącznik nr 6: Wzór umowy_zmiana z dnia 13.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert 18.11.2019 r.

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy z dnia 26.11.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3.12.2019

Ogłoszenie nr 510006522-N-2020 z dnia 13.01.2020 o udzieleniu zamówienia


17 maja 2019 - ogłoszenie o przetargu na WYKONANIE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. "REWITALIZACJA DAWNEGO OBIEKTU KINOTEATRU WRZOS NA POTRZEBY TEATRU KTO", przetarg nr 2:

LINK DO OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 540108740-N-2019 z dnia 31.05.2019 o zmianie ogłoszenia nr 549172-N-2019
Zmiana treści SIWZ z dnia 31.05.2019

Pytania i odpowiedzi z dnia 4.06.2019
Zmiana treści SIWZ z dnia 4.06.2019
Wzór umowy (4.06.2019)
Formularz oferty (4.06.2019)
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie konserwatorskie
Przedmiar oprawy

Ogłoszenie nr 540113823-N-2019 z dnia 6.06.2019 r. o zmianie ogłoszenia nr 549172-N-2019
Zmiana treści SIWZ z dnia 6.06.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert 11.06.2019

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (z dnia 27.06.2019)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 16.07.2019

Ogłoszenie nr 510175462-N-2019 z dnia 22-08-2019 o udzieleniu zamówienia


21 stycznia 2019 - ogłoszenie o przetargu na WYKONANIE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. "REWITALIZACJA DAWNEGO OBIEKTU KINOTEATRU WRZOS NA POTRZEBY TEATRU KTO" - ROBOTY BUDOWLANE:

LINK DO OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 540020934-N-2019 z dnia 1.02.2019 r. o zmianie ogłoszenia nr 505718-N-2019
Zmiana treści SIWZ z dnia 1.02.2019 r.
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - zmiana z dnia 1.02.2019 r.
Opinia geotechniczna dla projektowanej rozbudowy budynku położonego na działce nr 403 obręb 0012 Podgórze przy ul. Zamoyskiego 50 w Krakowie
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Pytania i odpowiedzi z dnia 1.02.2019 r.
Zmiana treści SIWZ z dnia 4.02.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 7.02.2019 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 1_2019 z dnia 19.02.2019 r.
Ogłoszenie nr 510032564-N-2019 z dnia 19.02.2019


2018:

30 listopada 2018 - ogłoszenie o przetargu na DOSTAWĘ EKRANU LEDOWEGO WRAZ Z KONSTRUKCJĄ I SKRZYNIAMI TRANSPORTOWYMI w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:

LINK DO OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500292206-N-2018 z dnia 6.12.2018 o zmianie ogłoszenia nr 655947-N-2018
Zmiana treści SIWZ_6.12.2018
Wyjaśnienia SIWZ nr 1_6.12.2018
Załącznik nr 1 OPZ-Ekran LED zmiana 6.12.2018
Załącznik nr 2 Formularz oferty zmiana 6.12.2018
Załącznik nr 6 Wzór umowy zmiana 6.12.2018
Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.12.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.12.2018
Ogłoszenie nr 510000512-N-2019 z dnia 03-01-2019 r. o udzieleniu zamówienia
Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
Protokół badania i oceny ofert z dnia 13 grudnia 2018 roku


30 października 2018 - ogłoszenie o przetargu na DOSTAWĘ REPORTERSKIEGO ZESTAWU ZDJĘCIOWEGO w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:
LINK DO OGŁOSZENIA
Pytania i odpowiedzi z dnia 7.11.2018 r.
Informacja z otwarcia ofert 9.11.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.11.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500300955-N-2018 z dnia 17-12-2018
Protokół badania i oceny ofert z dnia 29.11.2018
Protokół
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego


30 października 2018 - ogłoszenie o przetargu na DOSTAWĘ INSTALACJI ELEKTROAKUSTYCZNEJ ORAZ SPRZĘTU MOBILNEGO DO REJESTRACJI DŹWIĘKU w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:
LINK DO OGŁOSZENIA
Informacja z otwarcia ofert 9.11.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.11.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500300975-N-2018 z dnia 17-12-2018
Protokół badania i oceny ofert z dnia 27.11.2018
Protokół
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego


25 października 2018 - ogłoszenie o przetargu na DOSTAWĘ MOBILNEGO SYSTEMU OŚWIETLENIA SCENICZNEGO ORAZ OŚWIETLENIA REPORTERSKIEGO w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:
LINK DO OGŁOSZENIA TUTAJ
Zmiany z dnia 30.10.2018:
Ogłoszenie nr 500260421-N-2018 z dnia 30.10.2018 o zmianie ogłoszenia nr 640957-N-2018
Zmiany w treści SIWZ z dnia 30.10.2018
Załącznik nr 2 Formularz oferty_ZMIANA z dnia 30.10.2018
Informacja z otwarcia ofert 6.11.2018 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.11.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500300911-N-2018 z dnia 17-12-2018
Protokół badania i oceny ofert z dnia 29.11.2018
Protokół
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego


23 października 2018 - ogłoszenie o przetargu na DOSTAWĘ ZESTAWU DLA PROJEKCJI MULTIMEDIALNYCH w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:
LINK DO OGŁOSZENIA TUTAJ
Informacja z otwarcia ofert 31.10.2018 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.11.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500300994-N-2018 z dnia 17-12-2018
Protokół badania i oceny ofert z dnia 15.11.2018
Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego


25 września 2018 - ogłoszenie o przetargu na ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:
LINK DO OGŁOSZENIA TUTAJ
Ogłoszenie nr 500241293-N-2018 z dnia 08-10-2018 o zmianie ogłoszenia nr 621744-N-2018
Pytania i odpowiedzi z dnia 08.10.2018
Zmiany w treści SIWZ z dnia 08.10.2018
Ogłoszenie nr 500245303-N-2018 z dnia 11-10-2018 r. o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi z dnia 11.10.2018
Zmiany w treści SIWZ z dnia 11.10.2018
Pytania i odpowiedzi z dnia 15.10.2018
Informacja z otwarcia ofert 16.10.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.10.2018
Protokół badania i oceny ofert z dnia 31.10.2018 r.
Ogłoszenie nr 500299305-N-2018 z dnia 13-12-2018 o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie nr 500301010-N-2018 z dnia 17-12-2018 o zmianie ogłoszenia nr 500299305-N-2018
Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
Protokół badania i oceny oferty

 

ARCHIWALNE

I. 1 sierpnia 2018 - ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - rozbiórka budynku kinoteatru Wrzos:
http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=486&mmi=9523
Informacja z otwarcia ofert 17.08.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.08.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500215619-N-2018_07.09.2018
Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
Protokół badania i oceny ofert

II. Ogłoszenie dotyczące przetargu na inwestora zastępczego
Odpowiedź na pytania do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.04.2018
Protokół z czynności oceny oferty 12.04.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Protokół postepowania w trybie przetagru nieograniczonego

 

2017:

http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=486&mmi=9523
Załączniki do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert 27.10.2017 r.

kto w internecie