KTO w podróży

Przetargi

Przetargi 2018:

30 listopada 2018 - ogłoszenie o przetargu na dostawę ekranu ledowego wraz z konstrukcją i skrzyniami transportowymi w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:

LINK DO OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500292206-N-2018 z dnia 6.12.2018 o zmianie ogłoszenia nr 655947-N-2018
Zmiana treści SIWZ_6.12.2018
Wyjaśnienia SIWZ nr 1_6.12.2018
Załącznik nr 1 OPZ-Ekran LED zmiana 6.12.2018
Załącznik nr 2 Formularz oferty zmiana 6.12.2018
Załącznik nr 6 Wzór umowy zmiana 6.12.2018
Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.12.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.12.2018


30 października 2018 - ogłoszenie o przetargu na dostawę reporterskiego zestawu zdjęciowego w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:
LINK DO OGŁOSZENIA
Pytania i odpowiedzi z dnia 7.11.2018 r.
Informacja z otwarcia ofert 9.11.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.11.2018


30 października 2018 - ogłoszenie o przetargu na dostawę instalacji elektroakustycznej oraz sprzętu mobilnego do rejestracji dźwięku w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:
LINK DO OGŁOSZENIA
Informacja z otwarcia ofert 9.11.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.11.2018


25 października 2018 - ogłoszenie o przetargu na dostawę mobilnego systemu oświetlenia scenicznego oraz oświetlenia reporterskiego w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:
LINK DO OGŁOSZENIA TUTAJ
Zmiany z dnia 30.10.2018:
Ogłoszenie nr 500260421-N-2018 z dnia 30.10.2018 o zmianie ogłoszenia nr 640957-N-2018
Zmiany w treści SIWZ z dnia 30.10.2018
Załącznik nr 2 Formularz oferty_ZMIANA z dnia 30.10.2018
Informacja z otwarcia ofert 6.11.2018 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.11.2018


23 października 2018 - ogłoszenie o przetargu na dostawę zestawu dla projekcji multimedialnych w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:
LINK DO OGŁOSZENIA TUTAJ
Informacja z otwarcia ofert 31.10.2018 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.11.2018

 

25 września 2018 - ogłoszenie o przetargu na zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:
LINK DO OGŁOSZENIA TUTAJ
Ogłoszenie nr 500241293-N-2018 z dnia 08-10-2018 o zmianie ogłoszenia nr 621744-N-2018
Pytania i odpowiedzi z dnia 08.10.2018
Zmiany w treści SIWZ z dnia 08.10.2018
Ogłoszenie nr 500245303-N-2018 z dnia 11-10-2018 r. o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi z dnia 11.10.2018
Zmiany w treści SIWZ z dnia 11.10.2018
Pytania i odpowiedzi z dnia 15.10.2018
Informacja z otwarcia ofert 16.10.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.10.2018
Protokół badania i oceny ofert z dnia 31.10.2018 r.

Ogłoszenie nr 500299305-N-2018 z dnia 13-12-2018 o udzieleniu zamówienia

 

ARCHIWALNE

I. 1 sierpnia 2018 - ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - rozbiórka budynku kinoteatru Wrzos:

http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=486&mmi=9523

Informacja z otwarcia ofert 17.08.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.08.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500215619-N-2018_07.09.2018

II. Ogłoszenie dotyczące przetargu na inwestora zastępczego

Odpowiedź na pytania do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.04.2018

Protokół z czynności oceny oferty 12.04.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Protokół postepowania w trybie przetagru nieograniczonego


Plan postępowań Teatru KTO o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018

 

Przetargi 2017

http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=486&mmi=9523

Załączniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert 27.10.2017 r.

kto w internecie