KTO w podróży

Peregrinus (Impresje) - Wydrążeni ludzie - Teatr KTO

opis


My wydrążeni ludzie
My chochołowi ludzie
Razem się kołyszemy
Głowy napełnia nam słoma.
Nie znaczy nic nasza mowa
Kiedy do siebie szepczemy…
Kształty bez formy, cienie bez barwy
Siła odjęta, gesty bez ruchu.

Eliot Thomas Stearns (przekład: Czesław Miłosz)

Akcja teatralna Peregrinus (Impresje) - Wydrążeni ludzie, inspirowana przedstawieniem Peregrinus odbędzie sie w ramach finisażu wystawy "Podgórzanin" w Muzeum Podgórza

22 wrzesnia 2019 roku
godz. 18.00
dziedziniec Muzeum Podgórza

(Tytuł akcji z poematu Eliota Thomasa Stearnsa - Wydrążeni ludzie)


kto w internecie