KTO w podróży

Dengbêj Evi - Opowiadacze kurdyjscy: Feleknaz Esmer, Hasan Bilici, Ömer Senim (Turcja)

opis

5-8/07 16.00-18.00 Czajownia

Autorzy: Mehme Saleh, Sakiro, Sidike Bozo, Heci Miste oraz anonimowi śpiewacy ludowi

Dengbêj to określenie kurdyjskiego śpiewaka i poety ludowego, który jest strażnikiem tradycji i języka. Jego repertuar składa się z pieśni, opowieści poetyckich o tematyce historycznej oraz epickich opisów legendarnych wydarzeń. Słowo deng oznacza głos, a bêj śpiew. Zatem Dengbêj to artysta, który opowiada o tragediach, smutkach, szczęściu i innych emocjach z wykorzystaniem rytmu i melodii, czasem również z towarzyszeniem instrumentów dętych. Dengbêjowie to nie tylko recytatorzy i śpiewacy - są oni także kustoszami kurdyjskiej kultury i przekazywanej ustnie literatury, świadkami historii i strażnikami pamięci narodu. Występy artystyczne p.t. Dengbêj Evi oparte są na tradycyjnych pieśniach z regionu Diyarbakir.

W Krakowie poznamy trzy opowieści:

“Ból miłości i rozpaczy” (Feleknaz Esmer)

“Historie o miłości i walce” (Ömer Senim)

“Tragedia miłości” (Hasan Bilici)


Czas trwania:
około 210’

Wykonawcy:
Feleknaz Esmer, Ömer Senim, Hasan Bilici


Felekknaz Esmer
urodziła się w 1963 roku w Zobange, wiosce zlokalizowanej w Tureckiej prowincji Hazro. Mieszkała tam do 18 roku życia i nigdy nie chodziła do szkoły. Gdy miała 10-12 lat, zaczęła śpiewać pieśni, które poznała słuchając kaset i uczestnicząc w ceremoniach weselnych.    

Emere (Omer) urodził się w mieście Lice niedaleko Hazro w rejonie Diyarbakir w 1941 roku. Jego oficjalne  nazwisko brzmi Omer Senim. Nigdy nie uczęszczał do szkoły, za to opanował sztukę wykonywania pieśni kilam. W jego repertuarze znajdują się takie pieśni jak Meme i Kawuso.

Hesene Silbe urodził się w 1958 roku w Rasileyne w prowincji Diyarbakir. Jego oficjalne nazwisko brzmi Hasan Bilici. Nigdy nie chodził do szkoły, ale od 1972 roku mieszka w mieście Diyarbakir, gdzie w 20 roku życia rozpoczął naukę sztuki wykonywania pieśni kilam u takich mistrzów gatunku jak M. Salih, Sakire Musi i Sidike Bozo.


http://turizm.diyarbakir.bel.tr/tr/s/Dengb%C3%AAjler_Evi

www.facebook.com/maladengbejan/

www.facebook.com/dengbejemereentaxelice/

https://www.youtube.com/watch?v=QlnT_2D-444

https://www.youtube.com/watch?v=77PgHj_hFNg

https://www.youtube.com/watch?v=aSFOcWP4W6U

https://www.youtube.com/user/medamed21

galeria

zobacz całą galerię

kto w internecie